Min Vogn

Kurv

Hvad er EHS?

EHS Electro Hyper Sensitivness

"En epidemi, som i øjeblikket har ramt 8-10% af den danske befolkning", vurderer praktiserende læge gennem 35 år John Jalving.

For mange mennesker er EHS et ukendt forkortelse, der dækker over sygdomstilstanden Elektro Hyper Sensitivitet - der ofte også ofte omtales som el-overfølsomhed. I en risikovurdering foretaget af EU Kommissionen skønnes 3-10% af den europæiske befolkning at lide af EHS. I Danmark vurderer EHS foreningen, at der er tale om ca. 275.000 personer som lider af denne sygdom i større eller mindre grad.

Symptomer på EHS
Symptomerne for personer der lider af EHS er meget forskellige, men opstår i forbindelse med ophold i nærheden af udstyr, der afgiver elektromagnetisk stråling, også omtalt som EMF: elektromagnetiske felter. Årsagen til at EHS er opstået, er som følge af den stigende anvendelse af elektrisk og trådløst udstyr, som har bragt strålingen op på et sundhedsskadeligt niveau.

EHS-ramte kan eksempelvis reagere på:
Mobilmaster, Radio-/TV-sendere, basisstationer, højspændingsledninger, radar, mobiltelefoner, smartphones, tablets, trådløst net/WiFi, Bluetooth, WiMAX, TETRA, trådløse telefoner/headset/DECT basestationer, og andet trådløst udstyr, mikrobølgeovn, laser/scanningsudstyr, IT-udstyr (PC, skærm, printer m.m.) TV, radio, clockradio, højttalere, lysstofrør, elsparepærer, strømforsyninger/transformere, el-køkkenmaskiner, køleskab, vaskemaskine, tørretumbler, vandseng, elevationsseng, solarium, bil, bus, tog, solcelleanlæg, overvågningsudstyr, sporingsudstyr og kraftige magneter.

Anderkendelse af sygdom
I andre dele af verden og Europa - fx. Frankrig, Sverige og Østrig er EHS en anerkendt, miljøbaseret sygdom, men ikke i Danmark, hvor Sundhedsstyrelsen mener, at årsag og sygdomsudvikling ikke er tilstrækkeligt videnskabeligt beskrevet.

Det Amerikanske Miljøagentur (AAEM) beskrev i 2012 det tilsvarende tværnationale i Europa (EUROPAEM) i en resolution RF-EMF (højfrekvente, elektromagnetiske felter ) samt ELF (ekstremt lavfrekvente felter) som en af vor tids største miljøproblemer. Man refererer til forskningsresultater, der påviser biologiske celleskader af genotoksisk type, som påvirker centralnervesystemet med heraf afledte sygdomstegn.

EHS er en funktionsnedsættelse med rettigheder i henhold til national og international lovgivning, og er som sådan anerkendt i Sverige siden 1995.
EHS opfylder alle betingelser for en funktionsnedsættelse som beskrevet i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap med fokus på de barrierer i miljøet, som forhindrer funktionsnedsatte personer i at have tilgængelighed, være inkluderede og i at deltage i samfundet på lige fod med andre.
WHO anerkendte tilstandens eksistens i 2005 (Faktablad 296 ”Electromagnetic Fields and Public Health/Electromagnetic Hypersensitivity”) og anbefaler en omfattende sundhedsevaluering af disse personer.

I praksis er EHS som funktionsnedsættelse med rettigheder desværre endnu ikke anerkendt i Danmark endnu. Hyppighed: Forekomsten af EHS-tilfælde i USA og Europa er stigende.

Diagnosen af EHS:
I 2012 udgav Den Østrigske Lægeforening retningslinjer for udredning af personer, hvor der er en mistanke om EHS.
Siden 2009 har ARTAC (EU- kræftudredningscenter i Paris) foretaget udredning og certificering af patienter.

EHS er et syndrom og en funktionsnedsættelse
I 2011 vedtog Europarådet resolution 1815, der advarer om den potentielle fare for folkesundheden ved påvirkning af elektromagnetiske stråler og anerkender herved syndromets eksistens.
Siden 2007 har EU’s miljøagentur regelmæssigt udsendt advarsler, ledsaget senest i 2011 af en appel om reduktion af de alt for høje grænseværdier for stråling.

Siden år 2000 har EHS været klassificeret på Nordisk Ministerråds liste over miljøsygdomme som en symptombaseret diagnose ICD-10: 68.8 med specifikke, generelle symptomer relateret til brug af elektrisk udstyr. Symptomer der forsvinder i ikke-bestrålede miljøer.

Mød en EHS patient:
Hør Morten på 25 år fortælle hvordan han reagerer på EHS og hvordan hans liv har forandret sig.Mød Morten der lider af EHS
Mød Morten her

EHS foreningen
I Danmark arbejder EHS Foreningen målrettet for denne anerkendelse, så personer der lider af EHS kan til tilkendte sociale ydelser i forhold til deres handicap. I Frankrig er der fx. set eksempler på personer der har fået støtte til at bosætte sig i områder uden stråling.

Læs mere om EHS foreningen på www.ehsf.dk

Andre navne for EHS
Nogle gange omtales lidelsen med så forskellige navne som radiostråle syge, mikrobølge skadet, el-overfølsomhed, el-allergi, strålingsallergi, elektrofølsomhed, elektromagnetisk intolerance, elektromagnetisk hyper sensitivitet (EHS) og electromagnetic hyper sensitivity. EHS forkortelsen er den bedste at benytte ved videns søgning internationalt.

Omtale af EHS i medierne:

- Radio 24/7 udsendelse om EHS
Hør læge John Jalving fortælle om EHS samt de to EHS ramte - Christina Mellgren og hør hvad hun oplever når hun udsættes for elektromagnetisk stråling, samt Jan Frandsen der har arbejdet som elektroingeniør i 23 år indtil han blev så syg, at han ingenting kunne. Hør interviewet her

- Aftenshowet om elektro hypersensitivity
Se Aftensshowets udsendelse om EHS- hvor Vibeke Frøkjær Jensen, der selv har EHS, og læge John Jalving der fortæller om sygdommen.

Se udsendelsen her

Se vores udvalg af anti-strålingsprodukter

Mobilcovers
Tablet covers
Se Air Tube headsets
Se mobilposer
Se babyalarmpose
Se anti-strålingstæppe

Vil du gerne vide mere om mobilstråling og læse vores 10 gode råd, så kan du gratis downloade vores e-bog. Download her 

Det er vigtigt, at du tager stilling!