Min Vogn

Kurv

Internationale kritiske undersøgelser af mobilstråling

 

 • WHO kategoriserer mobilstråling som muligt kræftfremkaldende


  Allerede i maj 2011 kategoriserede IARC, et agentur under Verdenssundhedsorganisationen WHO, radiofrekvent stråling - herunder mobilstråling fra mobiltelefoner, mobilmaster og andre trådløse apparater - som muligt kræftfremkaldende (kategori 2B), samme som blyholdig benzin m.fl. Dette var et historisk paradigmeskifte, idet WHO tidligere har afvist, at der kan være en sammenhæng mellem radiofrekvent stråling og kræft. Ny-kategoriseringen skete efter, at en indkaldt ekspertgruppe med 30 forskere havde gennemgået forskningen på området. Flere pålidelige undersøgelser påviste, at der ikke var en generel sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft, dog undtaget i tilfælde hvor mobiltelefonen blev brugt mere end 30 minutter dagligt i over 10 år, fx The Interphone Study's store internationale undersøgelse fra 2010, samt flere undersøgelser af den anerkendte svenske professor, Lennart Hardell.

 • Mobilstråling nedsætter hukommelsesevnen hos unge (2018)


  Schweizisk studie med deltagelse af 700 schweiziske unge udført af Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH), påviser, at mobilstråling medfører negativ effekt på hukommelsesevnen. (Publiceret i Journal Environmental Health Perspectives, juli 2018) Studiet konkluderer, at eksponering af mobilstråling fra mobiltelefoner i en periode over bare ét år, kan have negativ effekt på udviklingen af den retoriske hukommelsesevne hos unge, hvilket igen bekræfter tidligere publicerede studier fra 2015. Den retoriske hukommelse er primært placeret i højre side af hjernen, og i sammenhæng med udsættelse for elektromagnetisk stråling fra mobiltelefonen, var påvirkningen mere udpræget hos de unge, der holdt mobiltelefonen op til højre side af hovedet.

  ”Dette må i høj grad antyde, at mobilstråler, der bliver absorberet i hjernen, er årsag til den observerede sammenhæng med nedsat hukommelsesevne,” udtaler Martin Röösli, Head of Environmental Exposures and Health, hos Swiss TPH. Andre typer anvendelse af trådløs kommunikation som fx sms, spil og søgning på internettet, havde kun marginal påvirkning på hjernens hukommelsesevne. Dermed kan det også udelukkes, at forskellen skyldes adfærd, men derimod er relateret til strålingen. Studiet blev udført af Swiss TPH i samarbejde med EU-projektet GERoNiMO, som arbejder på at øge vores viden om, hvordan og hvor meget mobilstråling påvirker vores helbred. Studiet er finansieret af EU's Seventh Framework Programme (FP7) og Swiss National Science Foundation (SNSF). 

  Se artikel om studie hos Swiss TPH her.

 • 10 årigt studie påviser sammenhæng mellem mobilstråling og kræft samt hjernetumorer (2018)


  Det anerkendte forskningsinstitut, Ramazzini Institute i Italien, har afsluttet og offentliggjort et afgørende 10-årigt studie, der bekræfter kræftrisikoen ved mobilstråling. Resultaterne, som er publiceret i det peer-reviewed tidsskrift Environmental Research, påviser en klar sammenhæng mellem udsættelse for mobilstråling og den ondartede form for kræft i Scwann-cellerne. Disse celler er lokaliseret bl.a. omkring hjertet og i det nervesystem, der forbinder krop og hjerne. Dertil konstaterede man øget risiko for ondartet hjernetumorer. 

  Kilde: Environmental Research

 • Bare 558 timers mobilbrug øger faren for kræft (2017)


  Canadisk undersøgelse fra juni 2017 har dokumenteret, at bruger man mobiltelefonen mere end 558 timer fordelt over hele livet, fordobles risikoen for at få den aggressive og stærkt dødelige kræftform i hjernen, gliom. Den tidligere Interphone undersøgelse på tværs af 13 nationer, viste, at der skulle langt mere brug af mobiltelefon til for at nå samme høje risiko. Omregnes 558 timer til daglig brug, svarer det til 30 minutter om dagen i 3 år, 15 minutter om dagen i 6 år, eller længere tid, hvis du kun taler ganske lidt eller sjældent. Uden brug af beskyttelse.

  Kilde: American Journal of Epidemiology

 • National Toxicology Program (NTP) under det amerikanske sundhedsministerium: Mobilstråling kan kobles til øget risiko for at udvikle kræft (2016)


  I vel nok verdens mest grundige og dyreste mobilstrålingsprojekt til dato med ikke mindre end 2.500 forsøgsrotter, konstaterede man, at hele 5,5% af forsøgsdyrene havde udviklet kræft, mens tallet var 8,5%, hvis man talte forstadier til kræft med. Rotter, der ikke var udsat for stråling, udviklede ikke kræft.


  Kilde: Se undersøgelsen her

 • BioInitiative: Stor uafhængig forsker-rapport dokumenterer skadevirkninger af trådløs stråling (2012)


  I 2012 blev en rapport om de biologiske effekter af stråling fra trådløs teknologi, the BioInitiative Report, opdateret med 1800 nye studier, som er publiceret siden rapportens første udgave i 2007. Det bringer antallet af undersøgelser tæt på 4000. Rapporten er udarbejdet af et internationalt team af 29 uafhængige forskere og eksperter. Rapportens samlede konklusion, på baggrund af den videnskabelige gennemgang, er, at de gældende grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi øjeblikkeligt bør sænkes til et sikrere niveau, som er mange tusinde gange lavere end de officielt tilladte værdier er på i dag.

  Link til BioInitiative rapporten.

 • Op til 400% øget risiko for dødelige svulster (2014)


  Mobilstråling kan forårsage en bestemt type ondsindet og dødelig svulst, kaldet glioma. Daglig tale i mobiltelefon i mere end 30 min. i en periode over 10 år, medfører op til 400% øget risiko for at udvikle denne type hjernetumor, viser forskningsresultater udført af den anerkendte svenske forsker, Lennart Hardell og hans forskerhold fra Ørebro Universitetsjukhus. 

  Kilde: Se undersøgelsen her + 2014 her


 • Øget risiko for at udvikle kræft (2006)


  Videnskabelig forskning vurderer, at unge, der bruger mobiltelefoner, har 520% forøget risiko for at udvikle kræft. For voksne er det 270%.

  Kilde: Electromagnetic Biology and Medicine


 • Det Europæiske Miljøagentur advarer om sundhedsrisici ved mobilstråling (2011)


  Miljøagenturet anbefaler, at forsigtighedsprincippet gøres gældende, dvs. at der tages forholdsregler omkring mobilstråling, fordi forskning peger på, at trådløs stråling kan være skadelig.

  Miljøagenturet har i 2011 appelleret om følgende:
  - Regeringer, teleindustrien og befolkningen opfordres til at reducere eksponeringen i forhold til mobilstråling, fx ved ikke at holde mobiltelefoner op til hovedet.
  - De gældende grænseværdier for mobilstråling bør revurderes, idet de er blevet fastsat på et mangelfuldt grundlag.
  - At der indføres effektive beskrivelser (engelsk: ”labelling”) og advarsler om mulige sundhedsrisici ved brug af mobiltelefoner.

  Kilde: European Enviroment Agency

 • Negativ effekt på kroppens celler, organer, væv og DNA


  Forskning har vist, at mobilstråling forstyrrer kroppens celler, organismer og DNA, hvilket kan føre til ubalance og sygdomme. Mobilstråler skader endvidere kroppens DNA, hvilket kan lede til biologiske forstyrrelser, sygdomme og cancer.

  Video og kilde: Professor Olle Johanson fra Karolinski Universitetet, Sverige.

 • Europarådets resolution om stråling og trådløs teknologi (2011)


  Europarådet vedtog i maj 2011 en vidtgående resolution (1815) omkring radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikationsteknologi. Af hensyn til folkesundheden opfordres de 47 medlemslande til i videst muligt omfang at reducere den stråling, som befolkningen udsættes for. Dette gælder særligt i forhold til børn og unge.

  Konkret anbefales det blandt andet:
  - At der laves oplysningskampagner om de sundhedsskadelige risici ved radiofrekvent stråling.
  - At børns brug af mobiltelefoner på skolers område reguleres strikt.
  - At trådløse netværk ikke bør benyttes i klasseværelser og på skoler.
  - At nye lavere grænseværdier for radiofrekvent stråling fastsættes.
  - At styrke udviklingen af trådløse telekommunikationsteknologier, der er mindre sundhedsskadelige.

  Kilde: Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE)

  Rapporten om Europarådets resolution om mobilstråling (på dansk)

 • Gravide, der bruger mobiltelefon dagligt, har 40-54% større risiko for at føde børn, som får adfærdsproblemer (2008)


  Verdenssundhedsorganisationen WHO har understreget behovet for forskning i de mulige effekter af radiofrekvente felter hos børn. Forskerne i dette studie, undersøgte sammenhængen mellem prænatal (før fødslen) og postnatal (efter fødslen) eksponering for mobiltelefoner og adfærdsproblemer hos små børn. En afdeling under Statens Serum Institut, the Danish National Birth Cohort (studie i fødselsårgange) rekrutterede tidligt i graviditeten mødre til dette studie. Da børnene i disse graviditeter nåede 7 år i 2005 og 2006, blev mødrene bedt om at udfylde et spørgeskema vedrørende deres børns nuværende helbreds- og adfærdsstatus samt tidligere eksponering for mobiltelefonbrug. Mødre evaluerede børnenes adfærdsproblemer ved hjælp af styrke- og vanskelighedsspørgeskemaet.
  Konklusionen blev, at eksponering for mobiltelefoner prænatalt - og i mindre grad postnatalt - var forbundet med adfærdsmæssige vanskeligheder såsom følelsesmæssige og hyperaktivitetsproblemer omkring skolestartsalderen.
  Kilde: UCLA University, USA

 • Risiko for at få EHS (blive overfølsom overfor el)


  I en risikovurdering foretaget af EU-Kommissionen skønnes det, at 3-10% af den europæiske befolkning lider af EHS. EHS-foreningen har udgivet en rapport om Elektromagnetisk hypersensivitet i Danmark

 • Videnskabelig erklæring: the Seletun statement (2010)


  I en videnskabelig publikation advarer 7 uafhængige forskere fra USA, Sverige, Israel, Grækenland og Rusland direkte mod radiofrekvent stråling på baggrund af evidens for sundhedsskadelige virkninger. De appellerer til regeringer i hele verden om at tage drastiske, forebyggende skridt. Forskerne fremhæver, at der er brug for:

  - Nye grænseværdier for radiofrekvent stråling
  De eksisterende grænseværdier for mobilstråling er mindst 50.000 - 60.000 gange for høje (red.: Mange landes grænseværdier for eksponering af hele kroppen er på 9 til 10 watt/m2). Forskerne har fundet evidens for mange sundhedsskadelige virkninger meget langt under grænseværdierne, fx kognitive skader, svækket immunforsvar og kræft. Forskerne anbefaler en ny grænseværdi på maksimum 0,00017 Watt/m2

  - Råd vedrørende trådløse apparater
  Mobiltelefoner bør holdes væk fra hoved og krop, og der bør bruges headsets med ledning. Trådløse fastnettelefoner og trådløst internet (Wi-Fi) etc. bør erstattes med ledningsforbindelser, især på skoler.

  - Fokus på særligt sårbare grupper
  Gravide kvinder, fostre og børn er særligt sårbare i forhold til radiofrekvent strålingens sundhedsskadelige virkninger. De rådes kraftigt til ikke at benytte mobiltelefoner – eller at være i nærheden af mobiltelefoner og andre trådløse enheder.

  - Frizoner
  Befolkningen, og specielt sårbare grupper, bør have adgang til offentlige steder og transport, hvor de ikke udsættes for sundhedsskadelig bestråling.


  Kilde: NCBI - the National Center for Biotechology Information, USA

  Kilde: Seletun Statement 2010

 • BioInitiative: Stor uafhængig forskergruppe (2007)


  I 2007 gik 9 førende og uafhængige biofysiske forskere sammen i det internationale "BioInitiative". I deres rapport gennemgik de store dele af forskningen på området, og deres konklusioner var alarmerende.
  De advarede om massive og mangfoldige sundhedsrisici ved mobilstråler, fx hovedpine, søvnproblemer, svækket immunforsvar, forstyrret nervesystem samt kræft, og de anbefalede blandt andet kraftige reduktioner af grænseværdierne for strålingen.

  Det internationale "BioInitiative"-hold af 9 eksperter gennemgik i forbindelse med deres rapport mere end 2000 undersøgelser. Medlemmer af gruppen: David Carpenter, USA, Zoreh Davanipour, USA, David Gee, Danmark, Lennart Hardell, Sverige, Olle Johansson, Sverige, Henry Lai, USA, Kjell Hansson Mild, Sverige, Eugene Sobel, USA, Zhengping Xu, Kina og Guangdin Chen, Kina.

  Kilde: BioInitiative

  Kilde: NCBI - National Center for Biotechonology Information

 • Børn optager mere mobilstråling end voksne (2006)


  Undersøgelse viser, at børn absorberer 60% mere mobilstråling end voksne. Få forældre tænker i dagligdagen over sundhedsrisikoen, når børnene sidder med tabletten eller spiller på mobilen i timevis. International forskning viser dog, at vi bør være opmærksomme på de elektromagnetiske stråler som apparaterne udsender, når de er på nettet. Babyer, børn og unge er generelt mere udsatte for forurening og solstråler - men forskningen viser, at også mobilstråling er en dårlig kombination for denne gruppe, da de har tyndere væv, knogler og kranie, ligesom børns celler og nervesystemer stadig er under udvikling.


  Kilde: Electromagnetic absorption in the head of adults and children
   
 • Mobilbrug nedsætter børns kognitive evner (2011)

  Russisk forskning viser, at mobilbrugende børn bliver mere trætte og får nedsatte kognitive funktioner i forhold til ikke-mobilbrugende børn.

  Kilde: Electromagnetic Health.org

 • Mobiltelefoni og søvnforstyrrelse (2011)

  Undersøgelse bekræfter tidligere studier: Mobilstråling påvirker hjernebølgerne, så søvnen ændres.

  Kilde: NCBI - National Center for Biotechnology Information, USA

 • Mobiletelefoni påvirker teenagers søvn (2008 )


  Undersøgelse viser, at teenagere, der taler i mobiltelefon mere end 15 gange om dagen og sender mere end 15 sms’er, sover mindre og dårligere, end hvis forbruget er under 5 opkald og 5 sms’er. De har desuden større tilbøjelighed til at udvikle stress, rastløshed og emotionelle forstyrrelser.

  Kilde: Science Daily


 • Mobiltelefoni påvirker søvnen og er kilde til hovedpine og depression (2007)

  Undersøgelse viser, at mobilstråling kan resultere i mindre, dårligere søvn samt mere hovedpine og depression.

  Kilde: Undersøgelsen som pdf

  Kilde: The Independent, UK

  En undersøgelse fra 2002 peger på, at mobilstråling kan sænke melatoninniveauet, hvilket kan medføre søvnproblemer.

  Kilde: NCBI - National Center for Biotechnology Information, USA

 • Stråling og hjerterytmeforstyrrelser (2010)

  En undersøgelse viser, at basestationen til en trådløs fastnettelefon (DECT) kan forstyrre hjerterytmen.

  Kilde: Havas-HRV-Ramazzini1.pdf (se side 279 i rapporten)

 • Mobilstråling slår blodceller ihjel (2012)


  En undersøgelse viser, at mobilstråling kan slå blodceller ihjel. Hvis kroppen bestråles med mobilstråling (GSM), kan den til en vis grad hæmme skadevirkningerne på blodcellerne, men ved en 8 timers bestråling kan der forekomme en øget blodcelledød på op til 37%.

  Kilde: NCBI - National Center of Biotechnology Information

 • Mobilstråling og hjernebølger (2010)


  En undersøgelse viser, at mobilstråling (2G / GSM) ændrer hjernebølgerne hos 13 til 15-årige.

  Kilde: NCBI - National Center of Biotechnology Information

 • Mobilstråling og hovedpine m.m. (2007)

  Undersøgelser viser øget tendens til hovedpine, hukommelsesbesvær m.m. efter eksponering med mobilstråling:

  Kilde: NCBI

   
 • Mobilbrugere har øget forekomst af hovedpine (2004)

  En undersøgelse viser, at mobilbrugere har øgede forekomster af hovedpine og søvnproblemer m.m.

  Kilde: NCBI

 • Mobilstråling og stress (2011)


  Undersøgelse viser, at mobilstråling kraftigt påvirker produktionen af stresshormoner.

  Kilde: Clinical Biochemistry
  Svensk omtale af undersøgelsen kan læses her.


 • Mobilstråling og dna-skader (2012)


  Kort tids eksponering for strålingen fra mobiltelefoner skader hårsækkenes dna på mennesker. 

  Kilde: NCBI


 • Mobilstråling og nedsat sædkvalitet hos mænd


  En videnskabelig arbejdsgruppe har på baggrund af resultaterne i 10 anerkendte undersøgelser (med peer review) konkluderet, at mobilstråling kan skade mænds sædkvalitet. Undersøgelserne viser blandt andet, at:

  - 47% af mænd, der går med mobilen i deres bukselomme, har alvorlig nedsat sædkvalitet. I forhold til den gennemsnitlige befolkning, hvor tallet blot var 11%. Kilde: Technion University i Haifa, Israel.2015

  - Mænd, der bar en mobiltelefon i baglommen eller i bæltet, havde 11 procent færre bevægelsesdygtige sædceller end mænd, der bar mobilen et andet sted på kroppen. Kilde: Kilgallon 2005

  - Mænd, der bar en mobiltelefon i bæltet og brugte den intensivt i løbet af en fem-dages testperiode, fik et 19 procents fald i meget bevægelige sædceller fra deres tidligere niveau. Kilde: Davoudi 2002

  - Mænd, der talte i mobiltelefon i mere end en time om dagen, havde 17 procent færre meget bevægelige sædceller end mænd, der talte mindre end 15 minutter om dagen. Kilde: Fejes 2005

  Kilde: Artikel, som giver en gennemgang af videnskabelig studier vedr. sædkvalitet og mobilstråling

 • Undersøgelse: unge, danske mænd har dårlig sædkvalitet


  Hen over de seneste 15 år er sædkvaliteten gået ned blandt unge danske mænd, viser en undersøgelse. Kun 23 pct. af de unge mænd havde en optimal sædkvalitet. 27 pct. havde en sædkvalitet, der var så lav, at mændene sandsynligvis vil være længere tid om at gøre deres partner gravid, siger overlæge Niels Jørgensen fra Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion.

  Kilde: Jyllands-Posten 8. juli 2012

 

Svar på kritik i artikel på Politiken.dk d. 28/10-2015 - TEST RESULTAT- RadiCover reducerer stråling som tilsigtet.

Internettet glemmer aldrig, hvilket er grunden til at vi en gang imellem bliver præsenteret for en artikel som Politiken.dk bragte den 28/10-15. Artikel omhandlende anti-strålingsprodukter til mobiltelefoner hvori RadiCover nævnes. Uden forudgående test af RadiCovers anti-strålingsprodukt til mobiltelefonen konkluderer journalisten og eksperter i artiklen, at RadiCovers anti-strålingscover skulle bevirke, at mobiltelefonen skruer op for sin sendestyrke og stråling, hvorved hele coverets reduktion i strålingen udlignes. Dette er faktuelt forkert - hvilket er bevist via gennemførte SAR test -, da RadiCovers covers er konstrueret til at sikre en maksimal beskyttelse i retning af kroppen og hovedet (fronten af mobilen), og minimal påvirkning af sendesignalet i alle øvrige retninger.

Test viser nettoreduktion af stråling på 86%
RadiCover forholder sig derfor uforstående overfor artiklens motiv, kritik og påstande, da SAR målinger foretaget i det førende internationale uafhængige laboratorie CETECOM i Tyskland og USA, viser at kritikken er uberettiget. Testen viser, at mobilen kun skruer minimalt op for sendestyrken, og selv hvis mobilen måtte skrue op for sendestyrken, så vil netto strålingsreduktionen i retning af hovedet og kroppen være op til 86%. RadiCover har dertil dokumenteret sine produkter via EMC test i Danmarks førende EMC testlaboratorium, som påviser en reduktion i strålingen i retning af hovedet og kroppen (forside af cover).

SAR test er gennemført i 2016 med succes
I artiklen fremgår det, at den officielle måde at måle en mobiltelefons stråling sker ved en såkaldt SAR test (Specific Absorption Rate). SAR fortæller udelukkende hvor meget stråling og energi der overføres til et "dummy-hoved" fyldt med væske, ved at måle væskens temperaturændring. Da RadiCovers produkt ikke er en mobiltelefon men et cover, har RadiCover indtil juni 2016, valgt udelukkende at teste med OTA/EMC test. I august 2016 har vi dertil udvidet med SAR test, som har bekræftet at RadiCovers produkter fungerer efter hensigten - og kun påvirker sendestyrken marginalt.

Mobilstråling er ikke skadeligt - eller...?
RadiCover forholder sig ligeledes uforstående til Kræftens Bekæmpelses udsagn om, at mobilstråling er påvist ikke at være sundhedsskadeligt (Se også international kritik af dansk forskning herunder). Dette set i lyset af WHO, Sundhedsstyrelsens og kræftens Bekæmpelse alle henviser til ”Forsigtighedsprincippet”, da de henviser til at den langsigtede skadeseffekt endnu ikke kendes. RadiCover kigger ikke alene på dansk forskning, når vi vurderer risikoen for at mobilstråling kan forårsage kræft. Derimod kigger vi på de mange kritiske udenlandske undersøgelser – fx Hardel Group (Sverige), NTP (USA), samt andre påviste bivirkninger fx nedsat fertilitet, hovedpine, adfærdsvanskeligheder og andre neurologiske skader.

Se en lang liste over advarsler fra anerkendt institutioner samt international forskning, der påviser alvorlig øget risiko for bivirkninger ved mobilstråling. Link til forskning og studier.


Se også:

WHO-ekspert kalder dansk kræftstudie af mobilstråling 'fejlagtig'

Eksperter: Dansk forskning i mobilstråling er makværk