Min Vogn

Kurv

Internationale kritiske mobilundersøgelser:

 • WHO kategoriserer mobilstråling som muligt kræftfremkaldende. 
  Verdenssundhedsorganisationen WHO (IARC) kategoriserede allerede den 31. maj 2011 radiofrekvent stråling - herunder mobilstråling fra mobiltelefoner, mobilmaster og andre trådløse apparater - som muligt kræftfremkaldende (kategori 2B). (samme som blyholdig benzin m.f.) Dette var et historisk paradigmeskifte, idet WHO tidligere har afvist, at der kan være en sammenhæng mellem radiofrekvent stråling og kræft. Nykategoriseringen skete, efter er at en indkaldt ekspertgruppe med 30 forskere havde gennemgået forskningen på området. Flere pålidelige undersøgelser viste en sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft, fx INTERPHONE, der er en stor international undersøgelse, samt flere af undersøgelserne fra den anerkendte svenske professor Lennart Hardell.

 • Schweizisk studie: Mobilstråling nedsætter hukommelsesevnen hos unge, 2018
  Schweizisk studie publiceret i det peer-reviewed Journal Environmental Health Perspectives den 23 juli 2018, udført af Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH), med deltagelse af 700 Schweiziske unge. Studiet påviser, at mobilstråling medfører negative effekt på hukommelsesevnen.

  Studie konkluderer at eksponering af mobilstråling fra mobiltelefoner i en periode over bare ét år, kan have negativ effekt på udviklingen af den retoriske hukommelsesevne hos unge, hvilket igen bekræfter tidligere publicerede studier fra 2015. Den retoriske hukommelse er primært placeret i den højre side af hjernen, og i sammenhæng med udsættelse for elektromagnetisk stråling fra mobiltelefonen, var påvirkning mere udpræget hos de unge der holdte mobiletelefonen op til højre side af hovedet.

  ”Dette må i høj grad antyde at mobilstråler der bliver absorberet i hjernen er årsag til den observerede sammenhæng med nedsat hukommelsesevne.” Udtaler Martin Röösli, Head of Environmental Exposures fra Health at Swiss TPH.

  Andre typer anvendelse af trådløs kommunikation som fx. Sms, spil og søgning på Internettet, havde kun marginal påvirkning på hjernen hukommelsesevne. Dermed kan det også udelukkes at forskellen skyldes adfærd, men derimod er relateret til strålingen.

  Studier blev udført af Swiss TPH i samarbejde med EU projektet GERoNiMO, som arbejder på at øge vores viden om hvordan og hvor meget mobilstråling påvirker vores helbred. Studiet er finansieret af European Community's Seventh Framework Programme og Swiss National Science Foundation (SNSF).

  Se artikel om studie hos Swiss TPH her

 • 10 årigt studie påviser sammenhæng mellem mobilstråling og kræft samt hjernetumorer, 2018
  Det anerkendte forskningsinstituttet, Ramazzini Institute i Italien har afsluttet og offentligtgjort et afgørende 10 årigt studie en stor og afgørende undersøgelse der bekræfter kræftpotentialet ved mobilstråling. Resultaterne, som er publiceret i det peer-reviewed tidsskrift Environmental Research påviser en klar sammenhæng mellem udsættelse for mobilstråling og den ondartede form for kræft i Scwann-cellerne. Disse celler er lokaliseret bl.a. omkring hjertet og i det nervesystem der forbinder krop og hjerne. Dertil konstaterede man øget risiko for ondartet hjerrnetumorer. Studiet

  Læs mere
  Kilde:Environmental Research
 • Bare 558 timers mobilbrug øger kræftfare, 2017
  Canadisk undersøgelse fra juni 2017 har dokumenteret, at bruger man mobiltelefonen 558 timer eller mere, fordobles risikoen for at få den agressive og stærkt dødelige kræftform i hjernen, gliom. Den tidligere Interphone undersøgelser på tværs af 13 nationer, viste, der skulle langt mere brug af mobiltelefon til. Kilde: American Journal of Epidemiology, 2017/ Published by Oxford University Press on behalf of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
  Læs mere
 • BioInitiative Rapporten 2012:  Stor uafhængig forsker-rapport dokumenterer skadevirkningner af trådløs stråling.
  I 2012 blev en rapport om de biologiske effekter af stråling fra trådløs teknologi, BioInitiative rapporten, opdateret med 1800 nye studier som er publiceret siden rapportens første udgave i 2007. Det bringer antallet af undersøgelser tæt på 4000. Rapporten er udarbejdet af et internationalt team af 29 uafhængige forskere og eksperter. Rapportens samlede konklusion, på baggrund af den videnskabelige gennemgang, er at de gældende grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi bør øjeblikkeligt sænkes til et sikrere niveau, mange tusinde gange lavere end de officielt tilladte værdier er på i dag.
  Klik her for at gå til Bioinitiative rapportens hjemmeside (engelsk).
 • Det statslige amerikanske (National Toxicology Program): Mobilstråling kan kobles til øget risiko for at udvikle kræft - 2016
  Blandt de ikke mindre en 2.500 forsøgsrotter der har deltaget i dette - vel nok verdens mest grundige og dyreste mobilstrålingsprojekt til dato - konstaterede man, at hele 5,5% af forsøgsdyrerne havde udviklet kræft, mens tallet var 8,5% hvis man talte forstadier til kræft med. Rotter der ikke var udsat for stråling, udviklede ikke kræft.
  Se undersøgelsen her
 • Op til 400% øget risiko for dødelige svulster - 2014
  Mobilstråling kan foresage en bestemt type ondsindet svulst kaldet glioma. Denne svulst er dødelig. Daglig tale i mobiltelefon i mere end 30 min. i en periode over 10 år, medfører op til 400% øget risiko for at udvikle denne type hjernetumor viser forskningsresultater udført af den anerkendte svenske forsker Lennart Hardell og hans forskerhold fra Ørebro Universitetsjukhus. 
  Se undersøgelsen her + 2014 her

 • Øget risiko for at udvikle kræft - 2006
  Videnskabelig forskning vurderer, at unge der bruger mobiltelefoner har 520% forøget risiko for at udvikle kræft. For voksne er det 270%. Kilde: Electromagnetic Biology and Medicine, Vol. 25, Iss. 4, dec. 2006, p. 349-360
   
 • Det Europæiske Miljøagentur (EU’s rådgivende organ) advarer om sundhedsrisici ved mobilstråling - 2011
  Miljøagenturet anbefaler, at forsigtighedsprincippet gøres gældende, dvs. at der tages forholdsregler omkring mobilstråling, fordi forskning peger på, at strålingen kan være skadelig. Miljøagenturet har i 2011 appelleret om følgende:
  - Regeringer, teleindustrien og befolkningen opfordres til at reducere eksponeringen i forhold til mobilstråling, fx ved ikke at holde mobiltelefoner op til hovedet.
  - De gældende grænseværdier for mobilstråling bør revurderes, idet de er blevet fastsat på et mangelfuldt grundlag.
  - At der indføres effektive beskrivelser (engelsk: ”labelling”) og advarsler om mulige sundhedsrisici ved brug af mobiltelefoner.

  Det Europæiske Miljøagentur kom med en lignende udmelding - se http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed
  EEA Statement 2011
  EEA Statement 2009

 • Negativ effekt på kroppens celler, organer, væv og DNA
  Forskning har vist at mobilstråling forstyrer kroppen celler, organismer og DNA, hvilket kan føre til ubalance og sygdomme. Mobilstråler skader endvidere kroppens DNA, hvilket kan lede til biologiske forstyrrelser, sygdomme og cancer.
  Kilde: Professor Olle Johanson fra Karolinski Universitet, Sverige

 • Europarådet vedtog i maj 2011 en vidtgående resolution (1815) omkring radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikationsteknologi - 2011
  Europarådets resolution om mobilstråling (på dansk)
  Af hensyn til folkesundheden opfordres de 47 medlemslande til i videst muligt omfang at reducere den stråling, befolkningen udsættes for. Dette gælder særligt i forhold til børn og unge.
  Konkret anbefales det blandt andet:
  - At der laves oplysningskampagner om de sundhedsskadelige risici ved radiofrekvent stråling.
  - At børns brug af mobiltelefoner på skolers område reguleres strikt.
  - At trådløse netværk ikke bør benyttes i klasseværelser og på skoler.
  - At nye lavere grænseværdier for radiofrekvent stråling fastsættes.
  - At styrke udviklingen af trådløse telekommunikationsteknologier, der er mindre sundhedsskadelige.

  http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=6685&L=2

  http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1...
  Se mere her 
 • Gravide der bruger mobiltelefon dagligt, har 40-54% større risiko for at føde børn der får adfærdsproblemer - 2008
  Kilde: UCLA University, USA
   
 • Risiko for at få EHS (Blive eloverfølsom)
  I en risikovurdering foretaget af EU Kommissionen skønnes 3-10% af den europæiske befolkning at lide af EHS. I Danmark vurderer EHS foreningen at der er tale om ca. 275.000 personer som lider af denne sygdom i større eller mindre grad
   
 • Nedsat immunsystem
  Forskning har vist at Immunsystemet kæmper imod, når det udsættes for elektromagnetisk stråling. Det forsvarer sig, ligesom det vil forsvare sig imod bakterier og virusser. Med ved elektromagnetisk stråling har der ingen chancer og bliver gradvist svagere og svagere. 
  Kilde: Dr. Stehen Sinatra,Kardiolog, USA

 • Seletun statement - 2010
  I en videnskabelig publikation advarer 7 uafhængige forskerne fra USA, Sverige, Israel, Grækenland og Rusland direkte mod radiofrekvent stråling på baggrund af evidens for sundhedsskadelige virkninger. De appellerer til regeringer i hele verden om at tage drastiske forebyggende skridt. Forskerne fremhæver, at der er brug for:
  - Nye grænseværdier for radiofrekvent stråling.
  De eksisterende grænseværdier for mobilstråling er mindst 50.000 - 60.000 gange for høje (Red.: Mange landes grænseværdier for eksponering af hele kroppen er på 9 til 10 Watt/m2). Forskerne har fundet evidens for mange sundheds-skadelige virkninger meget langt under grænseværdierne, fx kognitive skader, svækket immunforsvar og kræft.
  Forskerne anbefaler en ny grænseværdi på maksimum 0,00017 Watt/m2
  - Råd vedrørende trådløse apparater:
  Mobiltelefoner bør holdes væk fra hoved og krop, og der bør bruges headsets med ledning. Trådløse fastnettelefoner og trådløst internet (Wi-Fi) etc. bør erstattes med ledningsforbindelser, især på skoler.
  - Fokus på særligt sårbare grupper:
  Gravide kvinder (fostre) og børn er særligt sårbare i forhold til radiofrekvent strålings sundhedsskadelige virkninger. De rådes kraftigt til ikke at benytte mobiltelefoner – eller at være i nærheden af mobiltelefoner og andre trådløse enheder.
  - Frizoner
  Befolkningen, og specielt sårbare grupper, bør have adgang til offentlige steder og transport, hvor de ikke udsættes for sundhedsskadelig bestråling.

  Kilder:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268443 
  Se - Seletun Statement 2010
 • BioInitiative - 2007
  I 2007 gik en række førende og uafhængige biofysiske forskere sammen i det internationale "BioInitiative". I deres rapport gennemgik de store dele af forskningen på området, og deres konklusioner var alarmerende.
  De advarede om massive og mangfoldige sundhedsrisici ved mobilstråler, fx hovedpine, søvnproblemer, svækket immunforsvar, forstyrret nervesystem samt kræft, og de anbefalede blandt andet kraftige reduktioner af grænseværdierne for strålingen.
  BioInitiativ-gruppen - et internationalt hold med 9 eksperter - gennemgik i forbindelse med deres rapport mere end 2000 undersøgelser. Medlemmer af gruppen: David Carpenter, USA, Zoreh Davanipour, USA, David Gee, Danmark, Lennart Hardell, Sverige, Olle Johansson, Sverige, Henry Lai, USA, Kjell Hansson Mild, Sverige, Eugene Sobel, USA, Zhengping Xu og Guangdin Chen, Kina.
  http://bioinitiative.org

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242044

 • Børn absorberer mere mobilstråling end voksne - 2006:
  Undersøgelse viser, at børn absorberer 60% mere mobilstråling end voksne.
  Kilde: De Salle et al., 2005, Electromagnetic Absorption in the Head of Adults and Children due to Mobile Phone Operation Close to the Head. Electromagnetic Biology and Medicine, Vol. 25, Iss. 4, dec. 2006, p. 349-360
   
 • Mobilbrug nedsætter børns kognitive evner - 2011:
  Russisk forskning viser, at mobilbrugende børn bliver mere trætte og får nedsatte kognitive funktioner i forhold til ikke-mobilbrugende børn.
  http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/russian-res-children-emf/
  Engelsk udgave kan læses her: PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN CELL PHONE USERS.pdf
 • Mobilstråling og dna-skader - 2012
  Kort tids eksponering for strålingen fra mobiltelefoner skader hårsækkenes dna på mennesker. 
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22348707?dopt=Abstract#

 • Mobilstråling og nedsat sædkvalitet hos mænd
  En videnskabelig arbejdsgruppe har på baggrund af resultaterne i 10 anerkendte undersøgelser (med peer review)  konkluderet, at mobilstråling kan skade mænds sædkvalitet. Undersøgelserne viser blandt andet at:
  - 47% af mænd der går med mobilen i deres bukselomme, har alvorlig nedsat sædkvalitet. I forhold til den gennemsnitslige befolkning, hvor tallet var blot 11% (Technion University i Haifa, Israel.2015 )
  - Mænd, der bar en mobiltelefon i en baglomme eller i bæltet havde 11 procent færre bevægelsesdygtige sædceller end mænd, der bar mobilen et andet sted på kroppen (Kilgallon 2005).
  - Mænd, der bar en mobiltelefon i bæltet og brugte den intensivt i løbet af en fem-dages testperiode fik et 19 procents fald i meget bevægelige sædceller fra deres tidligere niveau (Davoudi 2002).
  - Mænd, der talte i mobiltelefon i mere end en time om dagen havde 17 procent færre meget bevægelige sædceller end mænd, der talte mindre end 15 minutter om dagen (Fejes 2005)

  Kilde: 
  http://www.ewg.org/cellphoneradiation/sperm_damage, som giver en gennemgang af videnskabelig studier vedr. sædkvalitet og mobilstråling
   
 •  Undersøgelse: Danske unge mænd har dårlig sædkvalitet.

  Hen over de seneste 15 år er sædkvaliteten gået ned blandt unge danske mænd, viser en undersøgelse.

  Kun 23 pct. af de unge mænd havde havde en optimal sædkvalitet. 27 pct. havde en sædkvalitet, der var så lav, at mændene sandsynligvis vil være længere tid om at gøre deres partner gravid, siger overlæge Niels Jørgensen fra Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion.

  Kilde: Jyllands-Posten 8. juli 2012

 

Svar på kritik i artikel på Politiken.dk d. 28/10-2015 - TEST RESULTAT- RadiCover reducerer stråling som tilsigtet.

Internettet glemmer aldrig, hvilket er grunden til at vi en gang imellem bliver præsenteret for en artikel som Politiken.dk bragte den 28/10-15. Artikel omhandlende anti-strålingsprodukter til mobiltelefoner hvori RadiCover nævnes. Uden forudgående test af RadiCovers anti-strålingsprodukt til mobiltelefonen konkluderer journalisten og eksperter i artiklen, at RadiCovers anti-strålingscover skulle bevirke at mobiltelefonen skruer op for sin sendestyrke og stråling, hvorved hele coverets reduktion i strålingen udlignes. Dette er faktuelt forkert - hvilket er bevist via gennemførte SAR test -, da RadiCovers covers er konstrueret til at sikre en maksimal beskyttelse i retning af kroppen og hovedet (fronten af mobilen), og minimal påvirkning af sendesignalet i alle øvrige retninger.

Test viser nettoreduktion af stråling på 86%
RadiCover forholder sig derfor uforstående overfor artiklens motiv, kritik og påstande, da SAR målinger foretaget i det førende internationale uafhængige laboratorie CETECOM i Tyskland og USA, viser at kritikken er uberettiget. Testen viser, at mobilen kun skruer minimalt op for sendetyrken, og selv hvis mobilen måtte skrue op for sendestyrken, så vil netto strålingsreduktionen i retning af hovedet og kroppen være op til 86%. RadiCover har dertil dokumenteret sine produkter via EMC test i Danmarks førende EMC testlaboratorium, som påviser en reduktion i strålingen i retning af hovedet og kroppen (forside af cover).

SAR test er gennemført i 2016 med succes
I artiklen fremgår det, at den officielle måde at måle en mobiltelefons stråling sker ved en såkaldt SAR test (Specific Absorption Rate). SAR fortæller udelukkende hvor meget stråling og energi der overføres til et "dummy-hoved" fyldt med væske, ved at måle væskens temperaturændring. Da RadiCovers produkt ikke er en mobiltelefon men et cover, har RadiCover indtil juni 2016, valgt udelukkende at teste med OTA/EMC test. I august 2016 har vi dertil udvidet med SAR test, som har bekræftet at RadiCovers produkter fungerer efter hensigten - og kun påvirker sendestyrken marginalt.

Mobilstråling er ikke skadeligt - eller...?
RadiCover forholder sig ligeledes uforstående til Kræftens Bekæmpelses udsagn om, at mobilstråling er påvist ikke at være sundhedsskadeligt (Se også international kritik af dansk forskning herunder). Dette set i lyset af WHO, Sundhedsstyrelsens og kræftens Bekæmpelse alle henviser til ”Forsigtighedsprincippet”, da de henviser til at den langsigtede skadeseffekt endnu ikke kendes. RadiCover kigger ikke alene på dansk forskning når vi vurderer risikoen for at mobilstråling kan foresage kræft. Derimod kigger vi på de mange kritiske udenlandske undersøgelser – fx. Hardel Group (Sverige), NTP (USA), samt andre påviste bivirkninger fx nedsat fertilitet, hovedpine, adfærdsvanskeligheder og andre neurologiske skader.

Se en lang liste over advarsler fra anerkendt institutioner samt international forskning der påvister alvorlig øget risiko for bivirkninger ved mobilstråling. Link til forskning og studier.


Se også:

WHO-ekspert kalder dansk kræftstudie af mobilstråling 'fejlagtig'

Eksperter: Dansk forskning i mobilstråling er makværk