Kurv - 0 Vare

Din indkøbskurv er tom.

Betalingskort
Mobileksperter anerkender RadiCover testprincipper m.m.
Sammenlign produkter

Der er ingen varer til sammenligning

Afstemning

Er du bekymret for om mobilstråling er skadelig?

  Mobileksperter anerkender RadiCover testprincipper m.m.

  I en mail til RadiCover anerkender Sundhedsstyrelsens mobileksperter, at RadiCovers testprincipper er korrekte og den udførte testrapport er korrekte og fyldestgørende. I mailen anerkender SST´s eksperter dertil, at det i testen anvendte anti-strålingsmobilcover til iPhone 6, lader til at virke og nedsætte SAR værdien, uden at påvirke den specifikt testede telefons sendestyrke nævneværdigt. Dette betyder igen at reduktionen på 86% reelt er tilstede.


  Radicover´s testdesign og anti-strålingsmobilcover anerkendt af SST´s eksperter

  I et længere brev fra SST, redegør Sundhedsstyrelsen for at deres eksterne ekspert på området for mobilstråling - professort fra Aalborg Universitet - Gert Frølund Pedersen, kan bekræfte, at RadiCovers testprincipper og testrapporter efter hans vurdering er korrekte og fyldestgørende udført efter de anbefaledes testprincipper. Dertil, at det testede mobilcover til iphone 6, lader til at nedsætte SAR-værdien uden at påvirke den specifikt testede telefons sendestyrke nævneværdigt. Samtidigt henviser Gert Frølund til, at man ikke kan overføre denne test til alle andre mobiltelefoner på markedet. Dette er vi hos RadiCover vidende om, og tager forbehold herfor ved at skrive at vores covers reducerer "op til 86%", da vi anerkender, at der kan være mindre variationer i reduktionen. Det samme er tilfældet med mange andre typer produkter - fx. solcreme vs. hudtype, benzinforbrug ved forskellig kørsel m.m..

   SAR og TRP test af RadiCover udført i Cetecom laboratoriet i Californien, USA.

   

  Andre testtyper skaber urealistisk billede af produkters anti-strålingsbeskyttelse

  Sundhedsstyrelsen advarer i deres nye generelle anbefalinger på deres hjemmeside mod at anvende "Anti-strålingscover". Dette - mener vi - desværre  er en ærgerlig generalisering som ikke stemmer overens med virkeligheden. Dette da RadiCover´s anti-strålingscover jo netop er blevet anderkendt af SST´s eksperter?
  Derimod kan anti-strålingsmobilcovers der ikke er testet med et testdesign - som det RadiCover anvender og SST´s ekspert anbefaler - skade mere end de gavner. Se nedenstående uddrag fra SST.dk: (bemærk afsnit med fed)

  ------

  Udrag af tekst på sst.dk
  Virkningen af de omtalte covers er i visse tilfælde dokumenteret ved laboratorietests, som viser en markant nedsættelse af mobiltelefonens udstråling, når coveret er sat på. Her skal man dog være opmærksom på, hvordan en sådan laboratorietest er udført. Er testen udført med telefonen sat til maksimal sendestyrke, giver testen ikke et realistisk billede af den måde, en mobiltelefon normalt bliver brugt.

  Mobiltelefoner er designet til at skrue op og ned for sendestyrken afhængigt af omgivelsernes sende- og modtageforhold. Ved dagligdags brug med god forbindelse til de nærmeste sendemaster er telefonens sendestyrke således en brøkdel af den maksimale. 

  Hvis man til gengæld pakker telefonen ind i et anti-strålingscover, vil telefonen som udgangspunkt opleve et dårligere signal imellem den og de nærmeste mobilmaster, og derfor skrue op for sendestyrken. Med mindre at coveret er testet på en måde, der tager højde for telefonens dynamiske sendestyrke, kan coveret - udover et øget strømforbrug - derfor have den effekt, at brugeren bliver udsat for et højere niveau af radiobølger fra telefonen – stik imod den virkning, som sælgerne af coveret hævder at det har.

  Da mobiltelefonen tilpasser sendestyrken efter forholdene, vil en mobiltelefonsamtale i tog og andre transportmidler give anledning til en højere eksponering end ellers.

  Kilde: Sundhedsstyrelsen

  ---

  Opdatering af anbefalinger omkring mobiltelefoni

  Sundhedstyrelsen (SST) har netop opdateret deres generelle anbefalinger omkring mobiltelefoni. Heri står der bl.a. "Dæk ikke telefonen til med sølvpapir, anti-strålingscovers eller lignende". Dette er dog generaliserende og faktuelt forkeI, hvilket SST selv underbygger via et underlink til en side, hvor de har lavet  en lang forklarende artikel om bl.a. anti-strålingscover, som indeholder en præcisering vedr. vigtigheden af de anvendte testprincipper for anti-strålingsmobilcover, som ligger til grund for de testrapporter som ligger bagved producenternes udmelding om en procentvis reduktion af mobilstråling.

  Præcisering skaber (ikke) øget gennemsigtighed for forbrugerne

  Opdateringen og præciseringen af vigtigheden omkring de bagvedliggende testrapporter, kommer på opfordring fra RadiCover, der har bedt SST om at rådgiver forbrugerne mere nuanceret, så de kan skelne mellem anti-strålingscovers der reelt giver en beskyttelse, fremfor covers der har mindre eller direkte modsat effekt. Dette fordi, at vi hos RadiCover ofte oplever bekymrede forbrugere, der har hørt at anti-strålingscovers i væste fald, kan være kilde til at strålingen kan forøges - fremfor reduceres! Den nuværende formulering kan dog desværre mere være forvirrende og yderligere skabe utryghed, hvilket vi kun kan beklage på SST´s vegne. RadiCover har således rettet henvendelse til SST og appelleret til en anden fremlægning og formulering.

  Ny anerkendelse af glædelig for RadiCovers kunder

  "Hos RadiCover er det med stor glæde, at vi har fået denne anerkendelse fra Sundhedsstyrelsen´s eksterne eksperter. Vi tilstræber altid at lave de bedst mulige produkter, og teste efter de mest realistiske test-metoder som er tilgængeligt. Desværre opererer vi i et marked med en del useriøse spillere, hvilket kan gøre det svært som forbruger at gennemskue hvad der "virker" og hvad der "ikke virker".

  Vi håber derfor at de forbrugere der hidtil har taget forbehold for at anskaffe sig et anti-strålingsmobilcover fra RadiCover, nu vil føle sig trygge og beskyttede", udtaler RadiCovers stifter Enrico Kaarsberg.

  Se RadiCovers testrapporter her