Min Vogn

Kurv

RadiCovers test og dokumentation udført efter realistiske hverdagsbrug

RadiCovers test og dokumentation af produkternes anti-strålingsevne er udført, så de tager højde for hvordan mobilen bruges i hverdagen, samt at en mobiltelefons sendestyrke (strålingen) reguleres efter den aktuelle signalstyrke fra masterne. En uafhængig ekspert indenfor mobilsignaler- og antenner fra Aalborg universitet, har gennemgået RadiCovers dokumentation og test og udtaler: "at det RadiCover anti-strålingsmobilcover til iPhone 6 der er anvendte i testen, lader til at virke og nedsætte SAR værdien, uden at påvirke den specifikt testede telefons sendestyrke nævneværdigt".

Hvad betyder det så lige?

Kort sagt betyder - og bekræfter dette - at reduktionen i mobilstrålingen på 86% i retning af krop og hoved i RadiCovers anti-strålings mobilcovers reelt er til stede. Dette fordi at RadiCover via sine laboratorietest - samt "live test" under naturlige omstændigheder - kan dokumentere, at reduktionen ikke "ædes op" af, at mobilen skruer op for sendestyrken, når coveret monteres herpå. Læs: Sådan virker RadiCovers anti-strålingsprodukter

RadiCovers testmetoder og dokumentation

RadiCovers anti-strålings covers har således gennemgået en såkaldt SAR (Specific Absorption Rate) test, der viser strålingsniveauet med og uden cover på mobilen. Dertil - hvilket er meget vigtigt og unikt - en TRP (Toal Radiated Power) test, der viser i hvor høj grad mobilens sendestyrken - og dermed strålings niveau - påvirkes af coveret. Her viser RadiCovers test i det uafhængige akkrediterede testlaboratorie CETECOM i hhv. Essen, Tyskland og Silicon Valley i USA, at sendestyrken kun påvirkes minimalt, hvilket også var ekspertens konklusion. (Se tidligere afsnit)

 SAR og TRP test af RadiCover udført i Cetecom laboratoriet i Californien, USA. 

Gør op med tidligere kritik...

Netop dette førnævnte fænomen med forøgelse af sendestyrken, har flere medier tidligere tilbage i 2015 givet RadiCover kritik for, da det er et udpræget problem hos mange andre anti-strålingsprodukter. Problemet er, at disse ganske enkelt "virker for godt" og er konstrueret så de blokerer for, for meget af strålingen (alias signalet)". En mobiltelefon er således indrettet til at justere sin sendestyrke - alias strålingsniveau - efter styrken af sende- og modtagersignalet. Er der dårlig dækning fx. ude på landet - vil mobilen automatisk skrue op for sendestyrken. Modsat vil den skrue ned hvis dækningen er god - fx. i byen.  Dette har RadiCover taget højde for i sine test og i konstruktionen af produkterne.

Hos RadiCover er vi derfor naturligvis meget glade og tilfredse med eksperternes evaluering og vurdering at den fremlagte testdokumentation, samt deres meget seriøse behandling af vores dokumentation og testmateriale.

Nye mere nuancerede råd vedrørende anti-strålingsprodukter

Det glæder os også at Sundhedsstyrelsen har, har opdateret deres anbefalinger, og nu har frigivet mere nuancerede anbefalinger som henviser til, at man skal være opmærksomme på hvilken dokumentation og test der forelægger. Myndigheden skriver bl.a.:

"Overvejer man at anskaffe sig et sådant produkt, bør man undersøge om og hvordan produktets afskærmende effekt er dokumenteret. Her skal man være opmærksom på, om dokumentationen tager højde for mobiltelefonens dynamiske sendestyrke. Er testen blot udført med mobiltelefonen sat til maksimal sendestyrke, giver testen ikke et realistisk billede af den måde, en mobiltelefon normalt bliver brugt på.

Når en mobiltelefon pakkes ind i et materiale, der afskærmer radiobølgerne, vil telefonen som udgangspunkt opleve et dårligere signal imellem den og de nærmeste mobilmaster, og derfor skrue op for sendestyrken. Med mindre at et anti-strålingsprodukt er testet på en måde, der tager højde for telefonens dynamiske sendestyrke, kan produktet – ud over et øget strømforbrug - derfor have den effekt, at brugeren bliver udsat for et højere niveau af radiobølger fra telefonen – stik imod den lovede virkning."

Således kan anti-strålingsmobilcovers der ikke er testet med et testdesign - som det RadiCover anvender og som eksperter anbefaler - skade mere end de gavner. 

Reduktion kan variere fra en mobilmodel til en anden

Selv om man test efter de korrekte principper og metoder gør skal man være opmærksom på, at man ikke direkte kan overføre et testresultat til alle andre mobiltelefoner på markedet. Dette er vi hos RadiCover vidende om, og opmærksomme på samt tager forbehold herfor ved at skrive at vores covers reducerer "op til 86%", da vi anerkender, at der kan være mindre variationer i reduktionen. Det samme er tilfældet med mange andre typer produkter - fx. solcreme vs. hudtype, benzinforbrug vs. kørselstype m.m..

Desværre har vi ikke har ressourcer til at teste alle mobiltelefoner på markedet, og fremlægge individuel dokumentation på alle modeller. Det skal dog tilføjes at hovedparten af vores covers er dog målrettet netop Apple´s iPhone serie, som er den mobiltype der også er anvendt i vores test, ligesom vi har lavet "live test" på flere andre mobilmærker. 

Glædeligt nyt for RadiCovers kunder

"Hos RadiCover er det med stor glæde, at vi kan konstatere at Sundhedsstyrelsen i deres anbefalinger omkring mobilstråling, har sat fokus på netop vigtigheden af at test og dokumentation af anti-strålingscovers, så de tager højde for at sendestyrken er dynamisk. Vi tilstræber altid at lave de bedst mulige produkter, og teste efter de mest realistiske test-metoder som er tilgængeligt. Specifikt tester vi efter de testmetoder som Sundhedsstyrelsen omtaler til på deres hjemmeside. Desværre opererer vi i et marked med en del useriøse spillere, hvilket kan gøre det svært som forbruger at gennemskue hvad der "virker" og hvad der "ikke virker".

Vi håber derfor, at de forbrugere der hidtil har taget forbehold for at anskaffe sig et anti-strålingsmobilcover fra danske RadiCover, nu vil føle sig trygge og beskyttede ved at erhverve sig et RadiCover anti-strålingsprodukt.", udtaler RadiCovers stifter Enrico Kaarsberg.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. mobiltelefoni her

Se RadiCovers testrapporter her

 

Se vores udvalg af anti-strålingsprodukter

Mobilcovers
Tablet covers
Se Air Tube headsets
Se mobilposer
Se babyalarmpose
Se anti-strålingstæppe

Vil du gerne vide mere om mobilstråling og læse vores 10 gode råd, så kan du gratis downloade vores e-bog. Download her 

Det er vigtigt, at du tager stilling!