Kurv - 0 Vare

Din indkøbskurv er tom.

Betalingskort
Myndighedernes anbefalinger
Sammenlign produkter

Der er ingen varer til sammenligning

Afstemning

Er du bekymret for om mobilstråling er skadelig?

  Myndighedernes anbefalinger

  Det siger sundhedsmyndighederne om mobilstråling

  WHO - Verdens Sundheds Organisationen WHO (IARC) kategoriserer mobilstråling fra mobiltelefoner, mobilmaster og andre trådløse apparater, som muligt kræftfremkaldende (kategori 2B) hvilket er det samme som blyholdig benzin m.f..

  På den ene side siger hverken den danske Sundhedsstyrelsen eller Kræftens Bekæmpelse direkte, at det er farlig fx. at tale i mobiltelefon. Omvendt indikerer deres anbefalinger klart med ordlyden og manen til forsigtighed, at man bør tage sin forholdsregler og tage emnet alvorligt. Dertil henviser de til, at der stadigt er mangel på forskning, som giver et klart og entydigt svar på de mange uafklarede spørgsmål om bivirkninger ved mobilstråler. Dette ikke mindst i forhold til den eksplosive udvikling i forbruget og eksponeringen, som er sket siden forskningen starter for 10-15 år siden (Læs mere om udviklingen). Her tænkes specielt på risikoen ved langtidsbrug af mobiltelefoner, tablets, WIFI og andre trådløse apparater - både for voksne og specielt for børn, der optager 60% mere stråling end voksne. Det er et paradoks, man som forbruger selv skal tage stilling til, hvordan man skal forholde sig til mobilstråler, fordi myndighederne ikke tager klart stilling, men blot anviser til begrænset brug? Måske er mobilstråling den næste "tobaks-" eller "asbest-" sag?


  Nye kritiske rapporter om sundhedsrisikoen kommer dagligt til, så måske er nye strengere anbefalinger på vej. Heldigvis kan du som forburger gøre noget allerede nu for at beskytte dig og reducere strålingen.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler:

   ”Generelt, at borgere - både børn, unge og voksne – begrænser deres brug af mobiltelefoni.

  Herunder at:

  • Begrænse telefonsamtalens længde / Bruge mobiltelefonen til korte samtaler. 
  • Begrænse samtaler i mobiltelefon i områder med dårlige antenneforhold - check dette på telefonens display. 
  • Begrænse samtaler, mens man er under transport, da mobiltelefonen kortvarigt øger effekten til maksimum hver gang den søger ny antenne.
  • Forældre kan konkret være med til at sætte grænser for børns brug af mobiltelefoner, herunder sørge for, at de yngste børn ikke får mobiltelefoner. Generelt bør børn ikke bruge mobiltelefon, før de er i stand til på en fornuftig måde at begrænse omfanget af brug af mobiltelefonen til samtaler. 

               Læs hele anbefalingen her 


  Kræftens bekæmpelse anbefaler:

  • Mobiltelefoni, sendemaster og trådløst netværk
   Stråling fra mobiltelefoner er muligvis kræftfremkaldende for mennesker, men der er brug for mere forskning.
  • Kort tids brug af mobiltelefon øger ikke kræftrisiko
   Undersøgelser indtil nu viser, at kort tids brug af mobiltelefoni (dvs. mindre end 10 års brug) ikke medfører en forøget kræftrisiko.
    
  • Mobiltelefoni og kræftrisiko hos børn er ikke undersøgt til bunds
   Et andet uafklaret spørgsmål er sammenhængen mellem mobiltelefoni og risikoen for udvikling af kræft i hjernen blandt børn – især børn med et større og længerevarende mobiltelefonbrug.  Da barnets kranium er tyndere end hos voksne, vil hjernen hos et barn være mere udsat. Indtil videre findes der ingen undersøgelser, som specifikt ser på risikoen blandt børn. 

               Læs anbefalingen her 


  Det Europæiske Miljøagentur (EU’s rådgivende organ
  )
  Advarede i 2007 og 2011 om sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling og anbefaler, at forsigtighedsprincippet gøres gældende, dvs. at der tages forskellige forholdsregler. Regeringer, teleindustrien og befolkningen opfordres til at reducere eksponeringerne, og det anbefales at grænseværdierne revurderes. ”Vi risikerer uoprettelige skader på mennesker og miljø ved at tolerere for kraftig stråling fra mobiltelefoner, trådløse netværk og højspændingsledninger”, Det fastslår rapporten. Se rapporten

  Europarådet har i 2011 meldt ud, at radiofrekvent stråling udgør en sundhedstrussel, og at eksponeringerne af befolkningen bør reduceres. Europarådet opfordrer til, at specielt børn og unge beskyttes, og at der ikke bruges WiFi i skoler, men ledningsforbindelser. Se artikel

  Film: Neurolog, Læge og journalist, Sanjay Gupta, fra CNN- fortæller om seneste kritiske forskning vedr. mobilstråling.