Min Vogn

Kurv

Myndighedernes anbefalinger

Det siger sundhedsmyndighederne om mobilstråling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO - Verdens Sundhedsorganisationen

WHO - Verdens Sundheds Organisationen WHO (IARC) kategoriserer stråling fra mobiltelefoner, mobilmaster og andre trådløse apparater, som muligt kræftfremkaldende for mennesker (kategori 2B) hvilket er det samme som blyholdig benzin, DDT og kloroform m.fl. Altså ting som man normalt ikke ønsker at have tæt på kroppen.

Sundheds­styrelsens anbefalinger vedrørende mobiltelefoni

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Sundhedsstyrelsen en række enkle forholdsregler, man bør følge for at reducere eksponeringen fra mobiltelefoner:

 • Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen

 • Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale

 • Begræns varigheden af samtaler

 • Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet

 • Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler

 • Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende 

 • Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering

RadiCover lever op til Sundhedsstyrelsens krav til dokumentation for anti-strålingsprodukter

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at man ved brug af anti-strålingsprodukter bør undersøge om og hvordan produktets afskærmende effekt er dokumenteret. Her skal man være opmærksom på, om dokumentationen tager højde for mobiltelefonens dynamiske sendestyrke. Er testen blot udført med mobiltelefonen sat til maksimal sendestyrke, giver testen ikke et realistisk billede af den måde, en mobiltelefon normalt bliver brugt på.
 
Sundhedsstyrelsen har besigtiget RadiCover´s test og dokumentation, og vi har modtaget bekræftelse og anerkendelse fra Sundhedsstyrelsen på, at vores test og testprincipper er fyldestgørende og lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til teknisk dokumentation.

Læs hele anbefalingen her 


Kræftens bekæmpelse anbefaler:

 • Mobiltelefoni, sendemaster og trådløst netværk
  Stråling fra mobiltelefoner er muligvis kræftfremkaldende for mennesker, men der er brug for mere forskning (jf. WHO kat. 2B klassificering som "Muligvis kræftfremkaldende for mennesker)
 • Kort tids brug af mobiltelefon øger ikke kræftrisiko
  Undersøgelser indtil nu viser, at kort tids brug af mobiltelefoni (dvs. mindre end 10 års brug) ikke medfører en forøget kræftrisiko.
   
 • Mobiltelefoni og kræftrisiko hos børn er ikke undersøgt til bunds
  Et andet uafklaret spørgsmål er sammenhængen mellem mobiltelefoni og risikoen for udvikling af kræft i hjernen blandt børn – især børn med et større og længerevarende mobiltelefonbrug.  Da barnets kranium er tyndere end hos voksne, vil hjernen hos et barn være mere udsat. Indtil videre findes der ingen undersøgelser, som specifikt ser på risikoen blandt børn. 

             Læs anbefalingen her 


Det Europæiske Miljøagentur (EU’s rådgivende organ
):

Advarede i 2007 og 2011 om sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling og anbefaler, at forsigtighedsprincippet gøres gældende, dvs. at der tages forskellige forholdsregler. Regeringer, teleindustrien og befolkningen opfordres til at reducere eksponeringerne, og det anbefales at grænseværdierne revurderes. ”Vi risikerer uoprettelige skader på mennesker og miljø ved at tolerere for kraftig stråling fra mobiltelefoner, trådløse netværk og højspændingsledninger”, Det fastslår rapporten. Se rapporten

Europarådet har i 2011 meldt ud, at radiofrekvent stråling udgør en sundhedstrussel, og at eksponeringerne af befolkningen bør reduceres. Europarådet opfordrer til, at specielt børn og unge beskyttes, og at der ikke bruges WiFi i skoler, men ledningsforbindelser.

RadiCovers syn på anbefalingerne i Danmark

På den ene side siger hverken den danske Sundhedsstyrelsen eller Kræftens Bekæmpelse direkte, at det er sundhedsskadeligt at tale i mobiltelefon. Omvendt indikerer deres anbefalinger klart med ordlyden og manen til forsigtighed, at man bør tage sin forholdsregler og tage emnet alvorligt. Dertil henviser de til, at der stadigt er mangel på forskning, som giver et klart og entydigt svar på de mange uafklarede spørgsmål om bivirkninger ved mobilstråler. Dette ikke mindst i forhold til den eksplosive udvikling i forbruget og eksponeringen, som er sket siden forskningen starter for 15-20 år siden (Læs mere om udviklingen). Her tænkes specielt på risikoen ved langtidsbrug af mobiltelefoner, tablets, WIFI og andre trådløse apparater - både for voksne og specielt for børn, der optager 60% mere stråling end voksne. Det er et paradoks, man som forbruger selv skal tage stilling til, hvordan man skal forholde sig til mobilstråler, fordi myndighederne ikke tager klart stilling, men blot anviser til forsigtighedsprincippet og at begrænset brug? Måske er mobilstråling den næste "tobaks- eller asbest sag"?


Nye kritiske rapporter om sundhedsrisikoen kommer dagligt til, så måske er nye strengere anbefalinger på vej. Heldigvis kan du som forbruger gøre noget allerede nu for at beskytte dig og reducere strålingen.

 

Film: Neurolog, Læge og journalist, Sanjay Gupta, fra CNN- fortæller om seneste kritiske forskning vedr. mobilstråling.