Kurv - 0 Vare

Din indkøbskurv er tom.

Betalingskort
180 Internasjonale forskere sender advarsel mot mobilstråling
13/10/2017
180 forskere og læger fra 37 lande sender i en erklæring til ledelsen i EU kommissionen en kraftig advarsel vedr. den forestående udrulningen af de nye 5G signal.
 

180 forskere og leger fra 37 land sender i en erklæring til ledelsen i EU kommissjonen en kraftig advarsel vedr. den forestående utarbeidingen av de nye 5G signal.

I erklæringen til ledelsen i EU-kommissjonen ber forskene om en oppbremsning i økningen av master til den planlagte 5G-utbygningen. Bekymringer over de helbredsmessige konsekvensene og påvirkninger fra sterkere strålingseksponering gjelder blandt andet mulige neurologiske virkninger, nedsatt fertilitet og kreft.

Nyere studier påviser konsekvent skadelige virkninger

“Teleutbyderene forsøker å utbygge en teknologi som kan vise seg å ha meget konkrete utilsiktede skadevirkninger,” forklarer en av organisatorene bak henvendelsen, legen og forskeren Lennart Hardell, MD, PhD, professor ved Avdeling for onkologi, Fakultetet for medisin og helse, Örebro Universitet, Örebro, Sverige.

“Vitenskapelige studier fra langt tilbage såvel som mange nyere studier påviser konsekvent skadelige virkninger på mennesker når de trådløse produktene testes på forsvarlige måter og under betingelser som ligner virkelige situasjoner. Når vi allerede finner sunnhetsfare ved nåværende nivåer, er vi meget bekymret over det økende eksponeringsnivået fra 5G-strålingen vil føre til tragisk, uopprettelig skade.” 5G-utbyggingen som er planlagt for å understøtte transporten av større mengder data raskere gjennom trådløse nett, kommer til å kreve at det bygges master for hvert tiende til tyvende hus i byområder.

I brevet til den Europeiske Kommissjon skriver forskerene:

“Vi som har underskrevet, mer enn 180 forskere og leger fra 35 land, anbefaler å stanse utarbeidet av femte generasjon, 5G, for telekommunikasjon inntil mulige farer for menneskers helse og for miljøet har blitt fullt ut undersøkt av uavhengige forskere.

”Forskeren Joel Moskowitz, PhD, University of California, Berkeley offentlig sunnhet, forklarer:
“Pier reviewet forskning har dokumentert at telebransjen har påvirket studier av sunnhetsvirkninger fra strålingen fra trådløs kommunikasjon. Vi insisterer på at 5G må stanses inntil forskning som er uavhengig fra telebransjen har blitt utført for å sikre befolkningens sunnhet.” Moskowitz var en av rådgivene bak en tidligere appel, the International EMF Scientist Appeal, et manifest overlevert til FN og Verdens Sunnhetsorganisasjonen i 2015. Denne appelen er nå signert av mer enn 230 forskere fra 41 land. Alle av dem har publiseret pier reviewed forskning om biologiske eller sunnhetsmessige virkninger av elektromagnetiske feltet (Mobilstråling).

Verdens hitil største studie viser signifikant vekst i kreft

Siden Appellen ble publisert, har verdens, på området hidtil største $25 millioners studie blitt utført i USA av National Toxicology Program (NTP). Dette studie viser statistisk signifikant vekst i forekomsten av hjerne- og hjertekreft blant dyr som ble eksponert for mobilstråling svakere enn grensene i de internasjonale retningslinjer fra ICNIRP. Dette støtter opp under studier som viser en sammenheng mellom mennesker og mobilstråling og hjernesvulst, likesom det er blitt påvist i en lang rekke av andre pier reviewed forskningsstudier. Appellen og erkleringen som kom denne uke (39, 2017) peker på fagfolkenes bekymringer knyttet til eksponering for radiofrekvent stråling som omfatter …

”Muligvis kreftfremkallende for mennesker”

Den internasjonale agentur for kreftforskning (IARC) og kreftagenturet under WHO (Verdens Sunnhetsorganisasjonen) skerpet tilbake I 2011 klassifiseringen av, at elektromagnetisk stråling I frekvenser fra 30 KHz – 300 GHz er ”Muligvis kreftfremkallende for mennesker” kategori 2B. Siden da er flere nye studier kommet til – blant annet NTP studiet nevnt herover. og adskillige andre epidemiologiske studier og undersøkelser – inklusive det seneste studiet på mobiltelefoner, som påviser økt risiko for og sammenheng til kreft, hvilket beviser at elektromagnetisk stråling er kreftfremkallende.. De Europeiske EM-EMF guidelines, påskriver allerede, at ”det er sterke beviser for å langtids påvirkning av elektromagnetisk stråling medfører økt risiko for sygdommer som … kreft, cellestress, økning av skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funksjonelle endringer av reproduksjonssystemet, nedsatt i innleringsevne og hukommelse, nedsatt energi, neurologiske forstyrrelser og negative virkninger på menneskers generelle velvære. Skadevirkningerne rammer langt videre enn mennesketen, siden det er stigende belegg for skadevirkninger på såvel plante- og dyreliv.”

Stigende andel av den Europeiske befolkningen er påvirket av helsemessige bivirkninger

En stigende andel av den Europeiske befolkning er påvirket av helsemessige bivirkninger, som I mange år av forskningslitteraturen har vært linket til eksponering av elektromagnetisk stråling og stråling fra trådløse apparater. Den internasjonale forsknings deklarasjonen på EHS og multipel kjemisk følsomhet (MCS), Bruxelles 2015, deklarerer at "I lyset av den nåværende vitenskapelige innsikt, oppfordrer vi alle nasjonale og internasjonale organer til å anerkjenne EHS og MCS som værende sanne tilstander som opptrår I forbindelse med sentinelle sykdommer, kan utvikle seg til et kjempe offentligt sunnhetsspørgsmål i de kommende år på verdensplan. For eksempel i alle land som ureguleret innfører bruken av elektromagnetisk felt baserede trådløse teknologier og markedsfører kjemiske tilsetningsstoffer. Passivitet er en omkostning for samfunnet og er derfor ikke en mulighet lengre. Vi anerkjenner ved navn denne seriøse trusselen mot den offentlige helsen. En trussel som krever at vesentlige foranstaltninger iverksettes og prioriteres, for å stå opp i mot denne globale epidemien.

Forsiktighetsprinsippet burde herske

Forsiktighetsprinsippet (UNESCO) ble innført I EU i 2005 og sier: ”Når menneskelig aktivitet, måtte lede til moralsk uakseptabel skadevirkning som er vitenskapelig plausible, men stadig usikker, bør det tas handling for å motvirke og minimere disse skadene.

Les hele den originale appelen her på engelsk

 
     
 
 
 
 

Søg i nyheder
Afstemning

Er du bekymret for om mobilstråling er skadelig?