Kurv - 0 Vare

Din indkøbskurv er tom.

Betalingskort
Danske børn bliver udsat for mere stråling end andre vestlige lande
14/10/2017
Frankrig, Belgien, Canada, Finland, Tyskland, Østrig, Schweiz, Australien, Italien, Israel, Storbritannien og mange flere. Listen over lande der har formuleret særlige mobilstrålingsregulativer for at beskytte børn mod mobilstråling er lang.
 

Desværre skal man kigge rigtig langt efter Danmark på den liste. Adskillige lande handler Eksperter verden over advarer mod udbredelsen af trådløse netværk der udsender ikke-ioniserende lavfrekvent stråling. På baggrund af forskning samt EU’s grundlæggende forsigtighedsprincip har rigtig mange lande derfor formuleret særlige mobilstrålingspolitikker der skal forebygge skader forårsaget af stråling fra eksempelvis WiFi-netværk, mobiltelefoner og tablets.

Frankrig har ved lov forbudt mobiltelefoner og WiFi-netværk i børnehaver og i de tidlige skoleår. Russiske myndigheder fraråder brug af WiFi i børnehaver og skoler, Belgien har forbudt markedsføring af mobiltelefoner til børn under 14 år og engelske, indiske, finske og australske myndigheder råder til, at børn under 16 år kun bruger mobiltelefonen begrænset eller hvis strengt nødvendigt. I Taiwan har man fjernet alle mobilmaster nær skoler og i Israel har myndighederne krævet, at skoler foretager strålingstests og samtidig suspenderet alle igangværende WiFi-installationer (Parents for safe technology).

Danmark lukker øjnene...

Danmark lukker øjnene I Danmark behandles der derimod netop nu et lovforslag der skal […] gøre det muligt for alle offentlige institutioner, herunder kommuner og regioner, at ansøge om EU-støtte til etablering af wifi-hotspots […] (Folketinget, 4/10/2017). Det er Venstres energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt der står bag lovforslaget der er sat på dagsordenen til første behandling d. 9. november. Hvor rigtig mange andre lande er stoppet op og har indført regulativer og taget sine forholdsregler er Danmark gået i den stik-modsatte grøft. Eksempelvis har Københavns Kommune for ganske få år siden investeret i nye trådløse netværksforbindelser til samtlige skoler i Københavns Kommune for et to-cifret millionbeløb (Sandal, 2012).

Børn er ekstra udsatte

Den massive trådløse opgradering sker på trods af, at børn absorberer langt mere stråling i kroppen end voksne. Forskning har vist, at børn er særligt sårbare i forhold til stråling fra WiFi og mobiltelefoner, fordi deres immunforsvar, nervesystem og krop ikke er færdigudviklet endnu. Mobilstråler trænger eksempelvis meget længere ind i hjernen på børn, fordi deres hjerneskal er tyndere. Børn kan derfor absorbere op til 60% mere stråling end voksne (de Salles, 2009). Bivirkningerne ved absorbering af mobilstråling kan spænde fra hovedpine, søvnbesvær og indlæringsvanskeligheder til kritiske sygdomme som stress, depression og kræft.

På baggrund af de alarmerende forskningsresultater er det tankevækkende, at offentlige instanser til stadighed bliver ved med at investere i udbredelsen af trådløse netværk blandt børn.

De færreste ved det

- men førende institutioner advarer mod mobilstråling/elektromagnetisk stråling - specielt ifht. børn:

------

 - WHO kategoriserer mobilstråling som muligt kræftfremkaldende. 

- Det Europæiske Miljøagentur (EU’s rådgivende organ) advarer om sundhedsrisici ved mobilstråling - 2011

- Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn og unge minimere deres forbrug - ellers helst helt  undgår mobilstråling - (men de skilter ikke med det nogen steder hvor forældre kommer -fx. skoler, børnelæger, sundhedsplejesker. Hvorfor er mig dybt uforståeligt?)

- Europarådet vedtog i maj 2011 en vidtgående resolution (1815) omkring radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikationsteknologi - 2011

Europarådets resolution om mobilstråling (på dansk)

Af hensyn til folkesundheden opfordres de 47 medlemslande til i videst muligt omfang at reducere den stråling, befolkningen udsættes for. Dette gælder særligt i forhold til børn og unge.

- Mobilbrug nedsætter børns kognitive evner - 2011:

Russisk forskning viser, at mobilbrugende børn bliver mere trætte og får nedsatte kognitive funktioner i forhold til ikke-mobilbrugende børn.

Kilder:

De Salles, A. A., 2009. Electromagnetic Absorption in the Head of Adults and Children Due to Mobile Phone Operation Close to the Head. Hentet d. 13/10 2017 fra: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15368370601054894?scroll=top&needAccess=true

Folketinget, 2017. L 41 Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester. Hentet d. 13/10 2017 fra: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L41/index.htm Parents for safe technology. Worldwide precautionary action. Hentet d. 13/10 2017 fra: http://www.parentsforsafetechnology.org/worldwide-countries-taking-action.html Sandal, J. S., 2012.

Københavnske skolebørn får Wifi for tocifret millionbeløb. Hentet d. 13/10 2017 fra: https://www.version2.dk/artikel/koebenhavnske-skoleboern-faar-wifi-tocifret-millionbeloeb-47160

 
 
 
 
 

Søg i nyheder
Afstemning

Er du bekymret for om mobilstråling er skadelig?