Kurv - 0 Vare

Din indkøbskurv er tom.

Betalingskort
Domstol: Befolkningen skal informeres om risici ved brug af mobiltelefoner
17/01/2019

Mobilstråling: Erstatningssag får domstol til at diktere oplysningskampagne fra myndighederne i Italien.
Det er rumlen i alle verdens hjørner ifht. at tage de mange forskeres og studiers opråb om bivirkninger ved mobilstråling alvorligt, og orientere borgerne herom. Senest i Italien og USA.

 

I efteråret 2018 var det mobilbutikker og myndighederne i Californien, der blev pålagt at gøre forbrugerne tydeligt opmærksom på ”det med småt” omkring påkrævet afstand (1-2,5 cm) som mobilen skal holdes fra hovedet og kroppen for, at mobilen overholder lovgivningen mht. maksimal strålingsniveau.  Dette har hidtil stået skjult dybt ned i mobilproducenternes manualer. Dertil blev et dokument om sikkerhed vedr. mobilstråling endeligt frigivet, efter at have være hemmeligholdt af Californiens Department of Public Health (CPDH) i mere end 7 år. 

Domstol: Myndigheder SKAL informere borgerne om de sundhedsmæssige risici

Nu er det de italienske myndigheder som står for tur. Efter at den italienske forening imod elektrosmog, havde lagt sag an mod myndighederne for ikke at informere og udbrede kendskabet til kendte bivirkningerne ved mobilstråling, har en italiensk domstol nu pålagt at de ansvarlige myndigheder skal gennemføre oplysningskampagner. Dette specielt med formål at sikre, at befolkningen er tilstrækkeligt informeret om risici for folkesundheden på både kort og langsigt som beskrevet i de seneste videnskabelige resultater (red. NTP, Ramazinni, Hardel) af brugen af mobiltelefoner (cellulære og trådløse) og de nødvendige forholdsregler, der skal træffes under brug, af disse, især med hensyn til de mest udsatte grupper  -børn og unge. Domstolen kræver en informationskampagne med start inden d. 16. juli 2019 fra følgende ministerier, der skal målrette deres respektive områder - Miljøministeriets, Sundhedsministeriets og Undervisningsministeriets, Universitetets og Forskningsministeriet. Dette skriver det Italienske medier Repubblica.

Børn optager 60% mere stråling end voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikken viser hvordan strålingen fra en mobiltelefon når 60% længere ind i hovedet på et 10 årigt barn end en voksen.


Sag om erstatning for hjernesvulst pga. overdrevet mobilforbrug

Forud for retssagen går, at en Italiensk domstol i 2018 tildelt en 57-årig italiensk forretningsmand, en månedlig kompensation for den godartede hjernesvulst han havde udvikle pga. hans overdrevne, arbejdsrelaterede brug af en mobiltelefon. Ifølge den erstatningstilkendte - Roberto Romeo - vidneudsagn, var det hans arbejdsopgaver, som tvang ham til at tale i sin mobiltelefon i mellem tre og fire timer hver dag i 15 år. ”Heldigvis var svulsten godartet, men jeg kan ikke længere høre noget på øret, da de var nødt til at fjerne min hørenerve,« forklarede den 57-årige. ”. Dette var første gang i verden at en domstol har anerkendt  en årsagssammenhæng mellem uhensigtsmæssig brug af en mobiltelefon og en hjernesvulst.


Hyppig brug af mobiltelefon kan øge risiko for at udvikle hjernetumorerHjernetumor

Netop hyppig brug af mobiltelefoner, har bl.a. et svensk studie fra Hardel Group vist, kan udgøre en øget risici på op til 400% ved bare en halv times tale over en periode på 10 år. Dette studie ligger bl.a. også til baggrund for WHO´s skærpelse af deres klassificering af mobilstråling i 2011 til kategori 2.B  - ”Muligvis kræftfremkaldende for mennesker”.

Hvad gør vi i Danmark?

I Danmark er det Sundhedsstyrelsen (SST)og Strålebeskyttelse (SIS) der har ansvaret for at rådgive og informere befolkningen om kendte bivirkninger ved mobilstråling.  Sundhedsstyrelsen foretager ikke selv studier, målinger eller forskning omhandlende ikke-ioniserende stråling som for eksempel radiobølger eller mikrobølger. SST følger derfor resultaterne af international forskning samt anbefalinger sat af WHO og EU.

Generelt arbejder SST ud fra et ”forsigtighedsprincip”. Sundhedsstyrelsen anbefaler på den baggrund, at man udviser omtanke ved brugen af de apparater, der giver anledning til den største eksponering - det vil sige mobiltelefoner

SST anbefaler dertil en række  forholdsregler, man kan følge for at reducere eksponeringen fra mobiltelefoner. SST har bl.a.  lavet en kort guide ”Hvad kan du selv gøre for at begrænse eksponeringen fra mobiltelefoni .Ligesom man har lavet en række anbefalinger - Sundheds­styrelsens anbefalinger vedrørende mobiltelefoni

Hvor er den danske informationskampagne?

Udfordringen ved Sundhedsstyrelsens information er, at – nok ligger den online til alles tilgængelighed, men der er bare de færreste der ved at den ligger der. Altså mangler der en informationskampagne herom, a la den som de italienske myndigheder netop er blevet pålagt.

I 2013 var det således kun 6% af befolkningen der kendte til SST´s anbefalinger, viste en repræsentativ undersøgelse foretaget af JYSK Analyse. Tallet i dag er tvivlsomt forandret væsentligt, og er med stor sandsynlighed stadigt under 10%, hvilket er uheldigt da 97% af befolkningen anvender mobiltelefonen dagligt, og mange i timevis – både privat og på job.

Læs mere på - https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/mobiltelefoni,-traadloese-netvaerk-med-mere
 

Læs RadiCovers 10 gode råd

Hos RadiCover har vi udarbejdet 10 gode råd, som man med stor fordel kan anvende i hverdagen. Du kan se de 10 gode råd her. Dertil har RadiCover udviklet en serie af anti-strålingsprodukter der dokumenteret reducerer op til 86% af de skadelige mobilstråling.

Både test og testprincipper er blevet gennemgået af en af verdens førende mobilantenne ekspert, som har anerkendt produkternes dokumentation fra førende uafhængige laboratorier. Se RadiCovers anti-strålingsprodukter her

 
 
 
 
 

Søg i nyheder
Afstemning

Er du bekymret for om mobilstråling er skadelig?