Kurv - 0 Vare

Din indkøbskurv er tom.

Betalingskort
Nyt kæmpestudie: - Klar evidens - mobilstråling øger risiko for at udvikle kræft
11/11/2018

Flertal i Peer reviewgruppe stemmer for at skærpe NTP´s første konklusion om at mobilstråling er sundhedsskadeligt. Nyt amerikansk 10 årigt peer-reviewed kæmpe studie udført af det nationale institut for sundhed (NIH) - National Toxicology Program (NTP), påviser evidens for sammenhæng mellem mobilstråling og udvikling af kræft i både hjerte og hjerne. Studiet der er udført på i alt 2500 dyr, har et samlet rekordhøjt budget på $30 mio. Dette gør det til det hidtil mest omfattende og dyreste forskningsstudie i bivirkninger ved mobilstråling

 

Forskere: Klar evidens - mobilstråling er sundhedsskadeligt og kræftfremkaldende 

 ”Klar evidens for, at han rotter udviklede kræfttumorer i hjertet, på grund af eksponering af mobilstråling". Sådan lyder  den endelige konklusion i den rapport (1) som er blevet frigivet d. 1. November 2018 af det amerikanske nationale institut for sundhed - National Toxicology Program (NTP). Dertil konkluderer forskerne, at studiet påviser forøgelsen af tumorer i hjerne og binyre hos de eksponerede hanrotter samt ”nogen evidens” for sammenhæng mellem kræft og eksponering af mobilstråling.

Ifølge NIH (USA´s nationale institut for sundhed) repræsenterer den - efter to års reviews  - endelige rapport på forsøget med mus og rotter, konsensus mellem NTP´s forskere og et panel af eksterne forskningseksperter. Ekspertgruppen  gennemgik studiet og dets konklusioner i marts 2018 i et såkaldt peer-review, og gruppen stemte for at skærpe NTP´s første konklusion om at mobilstråling er sundhedsskadeligt. Forskerne anmoder nu om at den amerikanske stat tager handling og udarbejder en kvalitativ risikoanalyse og politikker for beskyttelse, der kan reducerer befolkningens eksponering af mobilstråling.

NTP senior forsker, John Bucher, PhD, udtalte i NIH´s officielle pressemeddelelse, ”Vi har tro på at sammenhængen mellem eksponering af mobilstråling og tumorerne hos hanrotterne er tilstede, og de eksterne eksperter er enige heri”. Beviset med dyreforsøget, sammen med det voksende bevis hos mennesker i form af den registrerede stigning i tilfælde af hjernekræft hos unge mennesker i USA 2 er stærkt bekymrende.

Det samme er i øvrigt tilfælde i Holland3, UK og Danmark. I England har man i perioden fra 1995 til 2015 rapporteret4 om en fordobling i antallet af tilfælde af den mest aggressive og dødelige type Gliobastoma multiforme (GBM) – og samtidigt konstateret en voldsom vækst i tilfælde i frontal og temporal områderne i hjernen. Se også grafen herunder

I Danmark er antallet af nye tilfælde af hjernetumorer steget med 75% i perioden 2003 - 2015 viser tal fra Sundhedsstyrelsens Sundhedsdatabase5. 2003 var i øvrigt året for indførelsen af 3G mobiltelefoni.

Mobiltelefoner er stadig den mest sandsynlige forklaring

"Den udbredte og daglige brug af mobiltelefoner har således alt andet lige en meget stort indflydelse ifht. stigningen på 75%. Mange store internationale undersøgelser ud i brug af mobiltelefoner og kræft, har fundet sammenhæng mellem ”storforbrug” (dvs. 30 min. om dagen over 10-årig periode) og mindst en fordobling af risikoen for at blive diagnosticeret med svulster af typen glioma — en type hjernekræft der udgør 80% af alle ondartede svulster. Definition af ”storforbrug”  matcher meget godt nutidens gennemsnitsforbrug af mobiltelefonen - specielt blandt unge mennesker.", Udtaler Prof. Devra Davis stifter af Environmental Health Trust.

En svensk undersøgelse6 udført af Hardel Group i har konkluderet at unge som begynder sit brug af mobiltelefon før 20 års alderen, har fem gange øget risiko for senere at blive diagnosticeret med hjernekræft. Den svenske forskning, under ledelse af Dr. Lennart Hardell, blev af Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2011 hædret for at være af bedste kvalitet i forbindelse med WHO's klassificering af radiofrekvent (mobil) stråling som kat. 2B ”muligt kræftfremkaldende for mennesker”. Forsøget blev gentaget i 2014 med samme udfald.

Professor: ”Vi må sætte nye normer for brug af mobile-og trådløseapparater”
” Amerikanske NTP har endeligt – efter en omfattende reviewproces - frigivet deres øjenåbnende rapport, der desværre bekræfter hvad hundredevis af andre studier tidligere har påvist – nemlig at det niveau af mobilstråling fra bl.a. mobiltelefoner, som vi udsættes for dagligt, øger risikoen for at udvikle ondartede kræfttumorer i hjerne, hjerte og nerver, samt kan forsage skader i vores DNA. Hvis dette var, et hvilket som helst andet tilsætningsstof som blev givet til millioner af forbrugere, ville de ansvarlige myndigheder have taget øjeblikkelig handling for at reducere eksponeringen og dermed bivirkningerne.

”mobilstråling øger risikoen for at udvikle ondartede kræfttumorer i hjerne, hjerte og nerver, samt giver skader i  vores DNA”, udtaler Prof. Devra Davis, stifter af Environmental Health Trust. 

Det er derfor mangel på forståelse for konsekvenserne i fremtiden, at vi fortsætter med at give millioner af mennesker – herunder børn – mulighed for at fortsætte med at bruge trådløse apparater – fx tablets, mobilser, wifi routere m.m. som indeholder 2-vejs-mikrobølgesendere, der i virkeligheden burde bliver anvendt med stort forsigtighed. Hvorfor tillader vi forbrugerne – og specielt børn – at få disse apparater ukritisk i hånden, når nu ved at de forøger deres risiko for at udvikle kræft senere i livet. Det skylder staten befolkning”. Vi må sætte nye normer for brugen af mobile- og  trådløseapparater” udtaler Prof. Devra Davis, der i mange år har advaret mod bivirkningerne ved mobilstråling. 

244 videnskabsfolk appellerer til WHO: klassificering skal ændres til kat. 1 ”Kræftfremkaldende for mennesker”.

Devra Davis´s holdning bakkes op af en advarsel ien appel7 til WHO (Verdens Sundheds Organisationen) der er underskrevet af over 244 videnskabsfolk fra 41 nationer, der alle har udgivet peer reviewed forskning på området.

Appellen som er afleveret til WHO indeholder en opfordring til at WHO ændrer deres klassificering til kat. 1 ”Kræftfremkaldende for mennesker”. De nuværende sikkerheds-grænser for mobilstråling sat af ICNIRP ( ) er ikke tidssvarende og bør skærpes for at beskytte befolkningen. På samme måde bør den nuværende måde at test mobiltelefoners stråling, ændres fra at blive målt 1-2,5 cm fra mobilen, til at blive målt uden afstand, da dette er måde forbrugerne taler i mobilen og bærer den på kroppen. Et fransk studie har i 2017 påvist at  9 ud af 10 mobiletelefoner overskred grænseværdierne og udsendte op til det tredobbelte af hvad producenterne havde opgivet. Studiet var i øvrigt blevet hemmeligholdt af den franske regering og blev først frigivet efter måneders søgsmål fra den franske læge Dr. Marc Arazi, 

Italiensk mega-studie understøtter NTP studie

 Det amerikanske mega studie bakkes op af et andet nyligt frigivet 10 årigt langt studie fra Ramazinni Instituttet (8) i Italien, som ligeledes er baseret på rotter og mus. Dette studie har fokuseret på eksponering fra fjernfelter – fx mobilmaster, mens NTP´s studie havde fokus på nærfelt eksponering – fx mobiltelefoner, Wifi m.m.. Men konklusionerne er identiske. Der er klar evidens for at mobilstråling fra masterne også øger risikoen for at udvikle kræft i hjerte og hjerne.

 

Kilder:

1) NTP Toxicology and Carcinogenicity Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation -  https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/ https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/

2)  Kræftstatistik i USA  - http://www.worldneurosurgery.org/article/S1878-8750%2811%2900686-3/abstract

3) Kræftstatistik i Holland - http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049%2814%2900718-7/abstract

4) Udvikling i hjernekræfttilfælde i England, Journal of Environmental and Public Health (2018) https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754 + https://microwavenews.com/news-center/gbms-rising-uk

5) Officielle statistikker for nye kræfttilfælde 2009-2015: http://esundhed.dk/sundhedsregistre/CAR/CAR01/Sider/Tabel.aspx  - (se under "120 Hjerne, centralnervesystem og øje")

6) Hardel Group studie -  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19513546

7) Appel til WHO fra 244 videnskabsfolk - https://emfscientist.org/

8) Ramazinni Institute Study - Environmental Research Volume 165, August 2018, side 496-503 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367


 
 
 
 
 

Søg i nyheder
Afstemning

Er du bekymret om mobilstråler er skadelige