"Der er en sammenhæng mellem stråling fra mobiltelefoner og risikoen for kræft." lyder Konklusionen fra de to forskere bag NTP´s epokegørende studie i mobilstråling, i Sundhedsmagasinet Naturli´s netop udgivne artikel.

Sundhedsmagasinet Naturli har talt med forskerne bagved det epokegørende NTP studie, der havde til formål at afdække om der er en sammenhæng mellem mobilstråling og kræft. Forskerne afviser i Interviewet den kritik der har været af netop NTP studiet. Læs er kort resumé af artiklen herunder:

FDA (Food and Drug Administration) indstillede for mere end 10 år siden et forsøg til NTP (the National Toxicology Program) for at finde ud af, om der var en risiko forbundet med stråling fra mobiltelefoner. Resultatet skulle bruges til at vurdere, om de grænser for stråling, der var sat op af FCC (Federal Communcations Comission), var gode nok.

Baggrunden for at undersøge strålingens påvirkning på mennesker var det stigende brug af mobiltelefoner i hverdagen. 95 pct. af den voksne amerikanske befolkning bruger mobiltelefoner, og uden for staterne er brugen også steget i de senere år.

Det var ikke ukendt, at varmestråling kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis den er stærk nok til at påvirke kropstemperaturen. Men om strålingen i sig selv kunne være farlig, var ikke undersøgt.

– Jeg var overrasket. Jeg troede, vi ville se, at der ikke var nogen effekt ved radiofrekvens-strålingen, siger Ph.d. og forsker på forsøget John Bucher.

Konklusionen fra de to forskere er klar: Der er en sammenhæng mellem stråling fra mobiltelefoner og risikoen for kræft.

Dyreforsøg kan oversættes til mennesker

Man bruger rotter til at undersøge om kemikaliet er kræftfremkaldende, fordi de faktisk har mange ligheder med mennesker. Man har aldrig fundet en ting, stof eller kemikalie, som virkede kræftfremkaldende på mennesker, som ikke også gjorde det på rotter.

Strålingen gav især hanrotterne tumorer. Og hvorfor så egentlig dem mere end hunner og mus? På grund af størrelsen. Jo større et dyr, des mere stråling. Så simpelt er det faktisk, ifølge Bucher.

Det viste sig dog også, at rottebørnene havde lavere fødselsvægt, hvis de var blevet født af en mor, der havde været udsat for strålingen.

En omfattende diskussion gav strammere konklusioner

Og de to forskere står ikke alene med den holdning. For inden konklusionerne blev frigivet til offentligheden, var studiet igennem et omfattende tre-dags peer review panel, som mente, at NTP’s oprindelige konklusioner var lidt for vage. Noget, der ifølge Melnick er meget usædvanligt.

– Det var min erfaring, at panelet plejede at være enten enig i vores konklusionener eller mente, at vi (NTP) havde konkluderet for hårdt. Men med det her studie var det altså omvendt, siger han.Til sidst havde de en lang diskussion, som endte med enighed om at stramme konklusionerne.

Grænseværdierne er baseret på forkerte præmisser

– Folk kan godt lide deres telefoner. De kan lide, hvad de kan med dem, og derfor kan de ikke lide at tænke, at der kan være en risiko forbundet med at bruge dem. Og så længe regeringerne siger, at telefonerne ligger under de grænseværdier for, hvad der kan være farligt, vil folk tro på det.

– Hvis du har telefonen tæt på hovedet flere timer om dagen, øger du risikoen for en tumor. Derfor håber jeg, at folk vil passe bedre på, når de bruger den, siger Melnick.

Problemet, som han ser det, er bare, at de grænser er baseret på korttidsbrug, og for at beskytte med stigninger i kropstemperatur. De er ikke baseret på radiofrekvensstråling og mobilforbrug over mange år, og er derfor i hans optik ikke gode nok.
 

Læs hele magasinet Naturli´s artikel her, og få endnu flere detaljer og viden.

Læs også 

10 GRATIS gode råd til at nedsætte daglig mængde af mobilstråling

Brug anti-strålingsprodukter med dokumenteret beskyttelse