I Sundhedsstyrelsens (SST) netop opdaterede generelle anbefalinger omkring mobilstråling, er der bl.a. lavet med en præcisering af hvad man bør være opmærksom på i udformningen af de testdesigns for anti-mobilstrålingscovers, som ligger bag de testrapporter der ligger til grund for producenternes udmelding om procentvis reduktion af mobilstråling. RadiCover arbejder og tester efter den testmetode som SST omtaler. 

"Radicover´s testdesign og mobilcover udført ifht. eksperters anbefalinger

Efter nøje gennemgang af RadiCovers testprincipper og dokumentation iværksat af Sundhedsstyrelsen, har en antenneekspert fra Aalborg Universitet anerkendt, at RadiCovers testrapporter efter hans vurdering er korrekte og fyldestgørende udført efter de internationalt anbefaledede testprincipper. Dertil, at det testede cover lader til at nedsætte SAR-værdien (strålingen) uden at påvirke den specifikt testede telefons sendestyrke nævneværdigt. Dog med forbehold for at testen ikke kan overføres en-til-en til andre mobiltelefoner. Dette er RadiCover bekendte med, hvorfor vi også angiver at vores cover reducerer "op til 86%", da der kan forekomme mindre variationer i reduktionen.

Andre testtyper skaber urealistisk billede af produktersbeskyttelse

Sundhedsstyrelsen opfordrer i deres dybere anbefalinger på deres hjemmeside, til at man bør være opmærksom på om et anti-strålings produkt er testet efter et testdesign og testprincipper hvor der tages højde for at sendestyrke er dynamisk. Netop dette tager RadiCover test højde for. Hvis ikke dette er tilfældet kan coveret foresage at sendestyrken (strålingen) forøges hvilket er modsat den ønskede effekt.

Af samme grund er vi meget tilfredse med at RadiCovers test er udført efter de testprincipper som der henvises til på SST´s hjemmeside. Vi kan således konstatere, at det testede mobilcover til iPhone reducerer SAR værdien (strålingen) uden nævneværdig forøgelse af sendestyrken, ligesom testen har taget højde for at sendestyrken er dynamisk.

Læs resten af artiklen her