Min Vogn

Kurv

Persondatapolitik - GDPR

 

1. Om RadiCover

RadiCover er en handelsvirksomhed, der udvikler, markedsfører og leverer produkter, der kan beskytte kunden mod potentielle bivirkninger fra mobilstråling – også kaldet elektromagnetisk stråling.
RadiCover har til formål at udbrede kendskabet til virksomhedens produkter og området omkring det sundhedsmæssige aspekt ved elektromagnetisk stråling – fx fra mobiltelefoner.
I forbindelse med dette arbejdet indsamler og behandler RadiCover personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik.
RadiCover er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.
Hvis du har spørgsmål til denne Persondatapolitik eller til RadiCovers behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

RadiCover
Bregnerødvej 132B
3460 Birkerød
Telefon: 91 54 11 11
E-mail: kontakt@radicover.dk 

2. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos RadiCover, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold hos RadiCover.
Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at RadiCover vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold hos RadiCover.
RadiCover indsamler og behandler både almindelige og følsomme personoplysninger som led i administrationen af de ydelser, som du modtager via RadiCover. RadiCover vil i forbindelse med dit kundeforhold typisk indsamle følgende oplysninger:

• Oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opretter dig som kunde hos RadiCover fx online via hjemmesidens webshop, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail¬adresse) (ej bankoplysninger).
• Oplysninger, som du giver os, når du udfylder en række dokumenter ifm. opstart som kunde hos RadiCover, herunder kontaktoplysninger, e-mail, telefonnummer.
• Vi gemmer ikke – og har ikke adgang til kreditkort/betalingskortoplysninger, CPR numre eller andre kritiske personoplysninger. Alle kreditkort/betalingskortoplysninger varetages af vores certificerede betalingsudbyder BAMBORA/Epay.

5. Brug af dine personoplysninger

RadiCover behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. RadiCover behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold hos RadiCover eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

• Kundeadministration
– Oprettelse og administration af dit kundeforhold med RadiCover som led i driften af virksomheden, herunder opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

• Overholdelse af gældende love og regler
– Overholdelse af love og regler, som RadiCover er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

RadiCover bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

RadiCover behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt/ordre med RadiCover og (2) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som RadiCover er pålagt.
Ved tilmelding til nyhedsbrev samt ved indgåelse af et kundeforhold med RadiCover afgiver du et samtykke til denne behandling, som du ligeledes bedes bekræfte via en såkaldt opt-in bekræftelses mail. Ønsker du at fremmelde dig vores nyhedsbrev kan du til enhver tid gøre dette, ved at afmelde dig i bunden af nyhedsbrevet.

7. Deling af personoplysningerne

RadiCover videregiver og/eller overlader alene dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern hosting og administration af vores IT-systemer, analyse, bogføring, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.
RadiCover tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.
RadiCover videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.
RadiCover overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

8. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.
Det er RadiCover’s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som RadiCover er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.
Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på kontakt@radicover.dk Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over RadiCovers behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk 

10. Opdateringer

RadiCover evaluerer og opdaterer løbende denne Persondatapolitik, så du bør derfor regelmæssigt tjekke for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

 

Opdateret, d. 13. oktober 2021