Min Vogn

Kurv

Vores holdning til mobilstråling

 

Hos RadiCover er det vores holdning, at sundhedsrisikoen ved mobilstråling er uafklaret. Det burde være muligt at tage et standpunkt baseret på fakta, som enten be- eller afkræfter eventuelle helbredsrisici, men så enkelt er det ikke.

På den ene side findes der masser af undersøgelser, studier og rapporter fra anerkendte forskere, internationale forskningsinstitutioner og forskergrupper, som i årevis har påvist klare sammenhænge mellem mobilstråling og alvorlige sundhedsmæssige bivirkninger. Resultaterne taler for sig selv, når milde bivirkninger viser sig som stress, træthed og hovedpine, og de mere alvorlige bivirkninger viser sig som øget risiko for celleforandringer, svækket immunsystem og nedsat fertilitet.

På den anden side findes der også undersøgelser, der ikke kan påvise lignende sammenhænge. Det er disse undersøgelser, som blandt andre WHO henviser til, samtidig med at de opfordrer til forsigtighed, især når det kommer til børn. Resultaterne enten viser, at der skal laves flere studier eller afviser, at mobilstråling har skadelige bivirkninger.

Dertil kommer, at ingen af de undersøgelser vi kender til, viser påvirkningen fra mere end 1 kilde, dvs. at ingen kan sige noget om den samlede påvirkning, når vi udsættes for stråling fra flere kilder samtidig såsom mobil, tablet, Bluetooth, WiFi router m.m.   

Så nej, der er ikke entydige fakta, som hverken be- eller afkræfter sundhedsrisikoen ved mobilstråling. Derfor kan derfor svært for dig og andre forbrugere, at konkludere og afgøre hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. RadiCover ønsker at være et tilbud til dig, som vil være på den sikre side.

Mobilstråling

Better safe than sorry

 

RadiCovers holdning er derfor, at man som forbruger bør tage de forbehold man kan, og beskytte sig så meget som muligt.

Det er bedre at være på forkant, end at man for sent opdager, at skaden er sket. Vores produkter beskytter nemlig ikke kun din dyre telefon og tablet mod ridser og skader. De beskytter også dig, som bruger de her dyre apparater – telefonen kan erstattes, men du er uerstattelig.

Du kan beskytte dig selv ved både at ændre vaner, bl.a. ved at begrænse din tid på mobilen (se vores 10 gode råd) og ved brug af strålingsreducerende tilbehør, som fx vores særlige hovedtelefoner, mobilcover, mobilpose mm.

 

Kun 6% kender Sundhedsstyrelsens anbefaling

 

Indtil videre har de danske sundhedsmyndigheder været meget afdæmpede i deres kommunikation og udmelding omkring officielle anbefalinger, når det kommer til brugen af mobiltelefoner og stråling herfra. Det undrer os, da vores holdning er, at alle burde kende til de eventuelle risici, så man selv kan tage stilling til om nødvendigheden af forholdsregler.

Vi gennemførte i april 2014 en repræsentativ undersøgelse udført af Jysk Analyse med det formål at belyse danskernes brug af trådløse apparater. Undersøgelsen viste, at kun 6%* af de adspurgte kender Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi synes, at det tal er skræmmende lavt, især fordi kulturen i Danmark, og den vestlige verden i øvrigt, er indrettet sådan, at medmindre myndighederne direkte advarer, så ændrer man ikke adfærd. Af samme grund bruger langt størstedelen af danskerne i dag trådløse apparater såsom mobiltelefoner, tablet, babyalarmer og trådløse højtalere uden at forholde sig til de eventuelle sundhedsrisici, som de udsætter sig selv og deres familie for.

 

81% kender til den mulige risiko ved mobilstråling - kun 10% beskytter sig

 

Ovenstående bekræftes af, at hele 81% af de adspurgte* er bekendte med en mulig risiko ved mobilstråling, men kun 10%* gør noget aktivt for at beskytte sig. Når Sundhedsstyrelsen, WHO og Kræftens Bekæmpelse alle henviser til "Forsigtighedsprincippet" i brugen af mobiltelefoner, så mener vi også, at det er deres pligt at informere tydeligt om hvorfor og hvordan man kan forholde sig. Når man råder til forsigtighed, siger man jo samtidig, at der er en mulig risiko.

 

Vi har taget stilling. Har du?

 

 * Repræsentativ undersøgelse af "Danskernes brug af trådløse apparater i hjemmet" udført af Jysk Analyse A/S april 2014. Baseret på 533 telefoninterviews repræsentativt udvalgt blandt borgere i Danmark på 18 år eller ældre.

 

Se vores udvalg af anti-strålingsprodukter

Mobilcovers
Tablet covers
Se Air Tube headsets
Se mobilposer
Se babyalarmpose
Se anti-strålingstæppe

Vil du gerne vide mere om mobilstråling og læse vores 10 gode råd, så kan du gratis downloade vores e-bog. Download her 

Det er vigtigt, at du tager stilling!