Min Vogn

Kurv

RadiCovers holdning til mobilstråling

Hos RadiCover er det vores holdning, at sundhedsrisikoen ved mobilstråling er uafklaret. Dette fordi der på den ene side findes masser af undersøgelse af anerkendte internationale forskningsinstitutioner og -grupper, der i årevis har arbejdet med området. Disse forskere har gang på gang påvist klare sammenhæng mellem mobilstråling og alvorlige sundhedsmæssige bivirkninger - som fx. i den milde ende - stress og hovedpine - til meget alvorlige bivirkninger som - øget risiko for hjernesvulster og kræft. På den anden side findes der også undersøgelser der ikke kan påvise en direkte sammenhæng, hvorfor det for den enkelte kan være svært at afgøre hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.

Beskyt ikke kun mobiltelefonen - men også dig selv!

MobilstrålingRadiCovers holdning er således, at man som forbruger bør tage sig de forbehold man kan, og beskytte sig så meget som muligt. Dette dels via ændret adfærd - se 10 gode råd - og dels via anvendelse af tilbehør, der reducerer strålingen markant - herunder mobilposer, mobilcovers, høretelefoner m.m. Dette ud fra devisen - hellere tage sine forholdsregler nu end at vente 10 år og finde ud af, at det så måske er for sent. Specielt forbi det er muligt at beskytte sig mod strålerne til priser der svarer til hvad almindelige produkter koster, - almindelige produkter der kun beskytter telefonen eller tabletten. RadiCovers produkter beskytter således ikke kun det dyrebare udstyr fx. telefon eller tablet - men også dem der bruger det! 

Kun 6% kender Sundhedsstyrelsens anbefaling

At sundhedsmyndighederne i Danmark p.t. er meget nedtonede i deres kommunikation og udmelding omkring officielle anbefalinger vedrørende brugen af mobiltelefoner, er RadiCover uforstående overfor. RadiCover har således i foråret 2014 gennemført en repræsentativ undersøgelse udført af Jysk Analyse med det formål at belyse danskerne brug af trådløse apparater. Undersøgelse viste, at kun 6%* af de adspurgte kender Sundhedsstyrelsens anbefaling. Det er i RadiCovers øjne skræmmende - ikke mindst fordi at kulturen i Danmark og den vestlige verden i øvrigt er sådan indrettet, at med mindre myndigheder direkte advarer, så ændrer man ikke sin adfærd. Af samme grund bruger langt størstedelen af danskerne i dag mobiltelefoner, tablet, babyalarmer, trådløst tv, smart tv etc. i stor stil uden at forholde sig til de sundhedsrisici, de udsætter sig selv og deres familie for.

81% kender til den mulige risiko ved mobilstråling - kun 10% beskytter sig!

Ovenstående bekræftes af, at hele 81%* er bekendt med en mulig risiko ved mobilstråling, men kun 10%* gør noget aktivt for at beskytte sig. Når Sundhedsstyrelsen, WHO og Kræftens Bekæmpelse alle henviser til "Forsigtighedsprincippet" i brugen af mobiltelefoner, så er det i RadiCovers perspektiv også deres pligt at informere tydeligt herom, ellers har anbefalingen mere karakter af at være en pseudo-anbefaling. 

 * Repræsentativ undersøgelse af "Danskernes brug af trådløse apparateri hjemmet", udført af Jysk Analyse A/S (Baseret på 533 telefoninterviews repræsentativt udvalgt blandt borgere i Danmark på 18 år eller ældre). Udført april 2014.

Se vores udvalg af anti-strålingsprodukter

Mobilcovers
Tablet covers
Se Air Tube headsets
Se mobilposer
Se babyalarmpose
Se anti-strålingstæppe

Vil du gerne vide mere om mobilstråling og læse vores 10 gode råd, så kan du gratis downloade vores e-bog.

Download her 

Det er vigtigt, du tager stilling!